Sza?as

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Martyna Lema?czyk

Zburzy?e? miasto zbudowa?e? sza?as
Ktry mo?na ustawi? wsz?dzie
Wystarczy znale?? miejsce w wyobra?ni
Pod roz?o?ystym drzewem

Narysowa?e? palcem okno w powietrzu
Pod ktrym b?d? tylko ros?y
Gwiazdy wysokie jak dziewanny

Zburzy?e? miasto postawi?e? sza?as
W ktrym mieszkasz ze srokami ob?okw
Stare buki w grach porasta mech
Zielony twego istnienia

Narysowa?e?...
-

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.