Zmrok (Jesie? nad Popradem)

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Martyna Lema?czyk

Powoli, powoli szarzej? gniazdka
Po?emkowskich wsi
Ju? ledwo wida? jak cerkiewki czarne piskl?
?ebek unosi
I w ??ty dzib chwyta poprzecznie
Dwie wielkie ?my
I ile ma g?w jeden ko? nie wiadomo
Na mostku w?rd osin

Ob?oki jak anio?y pochyli?y si? nad ziemi?
Ich skrzyd?a si? zetkn??y
Wtem zaszczeka?y psy i nad drogi jesiennej kurze
Jak czarne kawa?ki p?aszcza wznosz? si? wrony
W niebo, gdzie pa?dziernikowych wiatrw kwitn? r?e

Powoli, powoli szarzej? gniazdka...

Ob?oki jak tobo?y bielizny anio?w s? tak liliowe
Poca?unki z?otych listkw k?ad? si? na oczy
Nad ?wiatem ksi??yc ju? majaczy w dymach mgie?
I srebrny haczyk gwiazdki batem wz zarzuci?, co pustk? si? toczy

Powoli, powoli szarzej? gniazdka...
F*

a


d7 G6 C7+
a7
d7 E7 a7 A7
d7 G6 C7+ a7
d7 E7

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.