Do Gry Dnem
Jesteś tutaj:Muzyka»Do Gry Dnem

wtorek, 26 lipca 2011 21:59

dgd

Hej ! Te? musz? si? tego nauczy?, cho? czasami co? tam napisz? !

By?o to gdzie? oko?o roku......( jak mawia Marek - bez dat prosz? ). Zda?em matur? i nie zda?em egzaminu, wtedy jeszcze by?y ,na ART Olsztyn. Po wakacjach, wraz z koleg? Jerzym Ch. zdecydowali?my zdawa? dodatkowo egzaminy, ale gdzie? Wpadli?my na , naszym zdaniem genialny pomys?. Roz?o?yli?my stron? gazety z adresami uczelni i ja zamykaj?c oczy spuszcza?em z pewnej wysoko?ci o?wek, gdzie si? zaznaczy, tam jedziemy. Pierwszy cios by? bolesny, ten sam kierunek na ktry zdawali?my w Olsztynie, tyle, ?e tym razem w Koszalinie. NIE !!! Powtrka - Politechnika Szczeci?ska w Szczecinie. W ten w?a?nie sposb znlaz?em si? w Szczecinie !! I jeszcze wtedy DGD nie by?o. Nie pami?tam jakie to wydarzenia zetkn??y mnie ze studenck? turystyk?, prze?ywaj?c? wtedy z?ote czasy, nie pami?tam te? w jaki sposb znalaz?em si? na cotygodniowych spotkaniach z piosenk? turystyczn?, odbywaj?cych si? w jednym z pomieszcze? akademika ( w piwnicy konkretnie , cho? mia?o to nazw? klubu ). Przychodzi?o tam mnstwo osb, porobi?y si? nawet sekcje, pami?tam jedn?: sekcj? robtek r?cznych pod przewodnictwem ?yrafy. No i si? ?piewa?o. Rej wodzi? niejaki ?liwa i Wladeczek, znali masakryczn? ilo?? piosenek, reszta stara?a si? dzielnie dotrzymywa? im kroku. I trzeba podkre?li?, ?e ca?o?? to by?o mistrzostwo ?wiata. Kto nie s?ysza? przepi?knie za?piewanej, na 40, 50, czy nawet 60 g?osw Orawy, ten nie zrozumie klimatw tych spotka?. Tam t?tni?o turystyczne serce Szczecina. No i rajdy  ! Setki, setki osb uczestnicz?cych, roz?piewane noclegi, roz?piewane "mety", roz?piewane poci?gi, ktrymi wracali?my !! Byli?my tam, w centrum tych wydarze? cho? jeszcze si? nie znali?my.

wtorek, 29 marca 2011 09:51

Do Gry Dnem

Zesp? powsta? w dobie prawdziwego rozkwitu tego gatunku muzycznego w Polsce, w 1977 roku. Debiutowa? na YAPIE '78. Nast?pnie zdoby? szereg kolejnych laurw, by, po tym, jak kolejni cz?onkowie zacz?li zak?ada? rodziny, rozwi?za? si? - nie zrywaj?c jednak kontaktw towarzyskich. Dzi? mo?emy znw s?ucha? na ?ywo tej grupy. A to za spraw? reaktywacji, ktra mia?a miejsce w roku 2000.

sk?ad zespo?u:
Alina
Przemek
Marek
Czesiek
Wojtek
Dyskografia:
Rozmowy z piecem
By?, i?? (live)

Zdj?cie pochodzi ze strony internetowej zespo?u: dgd.gryfnet.pl

poniedziałek, 06 czerwca 2011 10:48

Pierwszy wpis

Napisał

Na razie nie bardzo wiem co napisa?, ale si? wyszkol? :)
Pki co zapraszam na nasze koncerty w Szczecinie 13 czerwca i w Niepo?omicach 3 lipca a tak?e w Szlarskiej Por?bie na Gie?dzie 5 i 6 sierpnia.

Kuc