Zobacz wszystkie blogi

Dzi? specjalnie dla Was od Jurka Kru?ela: niespe?na sze?? godzin piosenki turystycznej i studenckiej! 6 najnowszych audycji z cyklu Mikroklimat, realizowanych dla Radia Rzeszw.


Janusz Sikorski


SDM i U Studni


Laborare


Jesienne pejza?e


Bakcynalia 2012


Wo?osatki


poniedziałek, 03 grudnia 2012 13:39

Wspominkowo - WPKS w relacji Paw?a Kijaka.

Napisała
wtorek, 30 października 2012 23:18

Starym Bieszczadnikom.

Napisała

Starym Bieszczadnikom.

 

Szli przed nami i pod s?o?ce, i pod wiatr

z dziurawego buta, cz?sto wylewaj?c b?oto.

Czasem szpetnie przeklinali los,

za bogactwo maj?c tylko bukw z?oto.

 

Spogl?da?y na nich, spod s?omianych brwi,

okienkami ?wiec?c niby z?otym prosem,

stare chaty-dobre duchy dawnych dni

otulaj?c czu?ym ciep?em w mro?ne noce.

 

Nieraz szepta? im na ucho deszcz,

co ?agodzi? wszystkich spraw kontury,

?e za nimi przecie? inni pjd? te?

by odkrywa? po swojemu tamte gry.

 

Szli przed nami i przez ??k?, i przez las

wyskubuj?c z palcw, kolce po je?ynach.

Zosta? po nich, jeszcze ciep?y ?lad,

cho? wiatr rozwia?, popi? po dolinach.

środa, 17 października 2012 11:45

Chwila Nieuwagi - II miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie :)

Napisała

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e nasz duet gitarowo-wokalny (Martyna i Andrzej) jako Chwila Nieuwagi, wyst?piwszy w konkursie 48 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, zaj?? zaszczytne II miejsce. Nagrod? wywalczyli?my sobie wykonuj?c autorskie utwory Dzwony do s?w wiersza Marii Konopnickiej, Od ostatniej niedzieli (s?. Jan Kasprowicz) oraz Prospekt (s?. Wis?awa Szymborska). Poziom konkursu w tym roku by? pono? wyj?tkowo wysoki (jury podkre?li?o to w werdykcie), co powoduje, ?e jeste?my jeszcze bardziej dumni z naszego wyr?nienia :)
By?o ono dla nas niezwykle mi?? niespodziank?. Gratulujemy wszystkim laureatom, a w szczeglno?ci zdobywcom I miejsca zespo?owi ROBODROM z Warszawy, ktry okaza? si? dla nas odkryciem muzycznym roku oraz zdobywcom III nagrody zespo?owi MI??SZ z Lublina dawcom nies?ychanej dawki energii i pozytywnego my?lenia!


www.chwilanieuwagi.pl
wtorek, 16 października 2012 13:09

Bieszczadzkie misterium.

Napisała

Zapraszam do pos?uchania i obejrzenia. WUKA

http://www.youtube.com/watch?v=4lt8kOPSQxI

Zapraszamy do wys?uchania kolejnej audycji Mikroklimat, przygotowanej przez Jurka Kru?ela. W 189. wydaniu pos?uchamy piosenek z albumw, ktre niedawno ujrza?y ?wiat?o dzienne, zespo?w znanych rwnie? z koncertw W grach jest wszystko co kocham.... W zestawieniu m.in. Dobre Wie?ci, Wo?osatki, Dom o Zielonych Progach czy Pawe? Orkisz. Gor?co polecamy!


189. Mikroklimat: Z nowych p?yt


wtorek, 02 października 2012 10:56

Pro?ba do jesieni.

Napisała

Pro?ba do jesieni.

 

Znw z?ote li?cie wk?adam mi?dzy kartki,

nowe kasztany po kieszeniach nosz?,

?urawie ?egnam co znikaj? w niebie

i jak co roku o to samo prosz?:

Nie odchod? jeszcze, nie spiesz si?, poczekaj,

rozpal drzew korony w s?o?cu co ju? nisko.

Daj nacieszy? oczy tyloma barwami,

co w spdnicach cyga?skich,

w ta?cu przy ognisku.

 

WUKA (www.wukowiersze.pl)

Dzi? specjalnie dla Was dwie audycje Mikroklimat - Magazyn Piosenki Studenckiej Jurka Kru?ela, po?wi?cone zespo?om Bieguni oraz Na Bani.                  


187. Mikroklimat: Bieguni


188. Mikroklimat: Na Bani


poniedziałek, 24 września 2012 18:38

Od?wie?amy list? koncertw wrze?niowo-pa?dziernikowych - Chwila Nieuwagi zaprasza!

Napisała
sobota, 22 września 2012 08:44

Kocham Ci?.

Napisała

Kocham Ci?

Poeto rozrzutny

W?cz?go serdeczny

Skrzypku wydobywaj?cy

ukryte g??boko wzruszenia

rzewno?ci? najcie?szej struny

Kocham Ci? Aniele upad?y

ktrego ?piew przyspiesza puls

do szybko?ci ?wiat?a

I Ciebie nieufny a samotny

Kocham Ci? Ty ktry by?e?

mi wilkiem

Kocham Ci? CZ?OWIEKU.

 

Wiersz pochodzi z debiutanckiego tomiku "Szlakiem" i... wcale nie zmieni?a si?, zawarta w nim, deklaracja mimo wielu nowych do?wiadcze?.

WUKA  (www.wukowiersze.pl