Zobacz wszystkie blogi
piątek, 25 maja 2012 00:29

Babu Krl

Napisał

Okazuje si?, ?e utwory Stachury s? tak surrealistyczne, ?e pasuj? do repertuaru grupy Pogodno, a w?a?ciwie zespo?u Babu Krl, tworzonego przez dwch jej muzykw. By nie by? go?os?ownym, zapraszam do obejrzenia i wys?uchania.

Grupa rozpocz??a w?a?nie tras? koncertow?, ktra dotrze 29.06. do Pasterki, gdzie premier? b?dzie mia?a najnowsza edycja p?yty z cyklu "W grach jest wszystko co kocham..."

wtorek, 22 maja 2012 16:22

W?drwka.

Napisała

W?drwka.

Do miejsc tak dobrze znanych ju?,
gdzie buki szumem wznosz? mod?y,
znaj?c t?sknot? w naszych sercach,
dobre Anio?y nas przywiod?y.

Stopa za stop? , krok za krokiem
tu kamie?, korze?, dotyk traw
wyrwna? oddech, poprawi? plecak,
zostawi? z ty?u balast spraw.

A tam daleko, nad Po?onin?
b?yska i chmury ci??arne deszczem.
Mo?e si? uda zej?? ze szlaku
i nie zmokniemy tym razem jeszcze.

A d?onie dolin takie czu?e,
?cianami zboczy schodz? mi?kko.
W potokach niebo si? odbija,
w?sk? niebie?ci si? tasiemk?.


Kochani! Przyszed? czas na wiele w?drwek. Pi?kne s? te sentymentalne, muzyczne, zespo?owe a tak?e te samotne, w poszukiwaniu ciszy. Niech Was czule przutulaj? d?onie dolin, niech szczyty otwieraj? nowe horyzonty.
Pogody i przygd. WUKA.

sobota, 12 maja 2012 11:08

"Koncert na Ogrodowej" - Adam Ziemianin & Chwila Nieuwagi w Rybnickim Centrum Kultury, 22 maja, 19:00

Napisała
sobota, 12 maja 2012 11:02

zapraszamy na koncerty! Chwila Nieuwagi

Napisała

Wiosna - wi?c i my budzimy si? do wzmo?onej dzia?alno?ci koncertowej :) Serdecznie zapraszamy na najbli?sze koncerty Chwili Nieuwagi:

 • 12 MAJA 2012
  Dni Wojewdztwa ?l?skiego - Carrantuohill & Fanfare Ciocarlia - go?cinnie Martyna Czech - Rybnik Kampus 18:00
 • 14 MAJA 2012
  Cieszyn - aula Uniwersytetu ?l?skiego - Cieszynalia" 17:00

   

 • 22 MAJA 2012
  Rybnickie Centrum Kultury - "Koncert na Ogrodowej" - Chwila Nieuwagi & Adam Ziemianin 19:00

   

 • 24 MAJA 2012
  Zabrze - Kino "Roma" - premiera p?yty Egon Alter oraz go?cinny wyst?p Chwili Nieuwagi

   

 • 23 CZERWCA 2012
  G?ucho?azy - Dom Kultury

   

 • 30 CZERWCA 2012
  Pasterka - Gry Sto?owe - "Festiwal Pasterskie Anio?y" - premiera 8 cz. sk?adanki "W grach jest wszystko co kocham"

   

 • 07 LIPCA 2012
  Nowa Ruda - Bieguny Sztuki

   

 • 28 LIPCA 2012
  Rudawki Janowickie - Schronisko Szwajcarka - Festiwal "Polana"

Gor?co polecamy!

www.chwilanieuwagi.pl

Grzegorz Marchowski to bohater dzisiejszego wydania Piosenek na Biwak. Autor za?piewa utwr Zielonooki do wiersza Jerzego Wilma?skiego, ktry zosta? wykonany podczas festiwalu Bieszczadzkie Anio?y 2009.


Audycja nr 14
Dodane 8.05.2012


piątek, 04 maja 2012 09:34

Czasu bieg.

Napisała

Czasu bieg.

Czas odmierzam bezpowrotny

biciem serca i zegara.

Biegu zwolni? nie potrafi?

chocia? z ca?ych si? si? staram.

W s?o?cu b?yszcz? krople rosy,

pochmurniej? szyby deszczem,

czasem gry rozst?puj?

ods?aniaj?c now? przestrze?.

Ale czas jak pies przy nodze

nieustannie wiernie trwa,

odmierzaj? swoje kroki

nieroz??czne cienie dwa.

Nigdy nie da si? oszuka?,

nic si? na to nie poradzi.

?adna pro?ba, ?aden unik...

on na smyczy mnie prowadzi.

Ot i wszystko. Pozdrawiam . WUKA

www.wukowiersze.pl

sobota, 28 kwietnia 2012 13:31

Nareszcie - sezon nabiera rumie?cw!

Napisała

Nareszcie - sezon nabiera rumiencw!

 

Ju? za chwil? b?dziemy mogli si? spotka? w Dusznikach Zdroju - "Pod Muflonem" i w "Margericie" - tam zagram z DO GRY DNEM . Zapraszam na promocyjne koncerty - bowiem nasza d?ugo wyczekiwanan p?yta "Jeszcze grajmy" w?a?nie si? ukaza?a!  Weekend majowy si? pi?knie wyd?u?y? , wi?c jest szansa , nawet bardzo du?a, aby pomuzykowa?, po?piewa?, odwiedzi? ulubione miejsca. Pogoda rzekomo ma by? jak dzwon! cokolwiek by to oznacza? mia?o.

A je?li bli?ej Ci do Przemy?la, no to te? b?dzie dobra okazja- tam si? odb?dzie 5-6 maja Oglnopolskie Spotkanie z Piosenk? Turystyczn? "POD KOPCEM" - gramy tam wieczorem 5 maja. W bardzo dobrym towarzystwie.

 

 

Spacerkiem

 

 

 

1.Jako? nigdy nie lubi? si? spieszy?,

 

chocia? inni mijaj? mnie w p?dzie

 

lubi? nieba spokojem si? cieszy?,

 

jutro ju? tego pi?kna nie b?dzie!

 

 

 

Ref.: Gdy spacerkiem, pod wiatr i pod gr?,

 

to zadyszka nie grozi mi wcale,

 

to jak bocian zahacz? o chmur?,

 

to jak listek zaczynam swj balet:

 

raz, dwa i trzy, i raz jeszcze,

 

niestraszne mi burze i deszcze!

 

 

 

2.Ta nie bardzo powa?na ballada

 

sama ?piewa si? w czasie podr?y!

 

Inni biegn?, ja na chwil? przysiadam,

 

pragn? z listkw akacji powr?y?.

 

 

 

Ref.: Gdy spacerkiem

 

Pozdrawiam

Ola.

 

niedziela, 22 kwietnia 2012 17:53

A ja lubi?...

Napisała

A ja lubi?...

Lubi?, gdy mgie? kadzid?o

snuje si? w dolinach,

leniwym przeci?ganiem

nowy dzie? zaczyna.

Lubi?, gdy si? wspinaj?

w stron? po?oniny,

skubi?c ziele? po drodze,

stada bia?ej tarniny.

Lubi? zapach wilgoci,

ktrym dyszy ziemia,

wszystko co po staremu

i to co si? zmienia.

Wszystko TO lubi?, bardzo. WUKA

niedziela, 15 kwietnia 2012 11:19

Budz? ci?

Napisała

Budz? Ci? , a i siebie te?...

...s?ysz?  ju? Allegro e pianissimo sempre - bo wiosna podchodzi ju? na palcach pod mj dom , ale jeszcze tkwi? w zimowym ot?pieniu, ch?odzie... Wiele rado?ci sprawiaj? mi spotkania i rozmowy z lud?mi - im te? jeszcze ch?odno, cho? u?miechaj? si? na widok z?otych ki?ci forsycji, fioletowych poca?unkw skromnych fio?kw skulonych pod go?ymi jeszcze krzakami... Prawdopodobnie dopiero majowe wybuchy rado?ci, zieleni, kwiatw, sprowokuj? mnie i Ciebie do wyj?cia w gry! Mam taki plan, aby w okolicach Dusznik Zdroju w majowy d?ugi weekend pochodzi?, poszuka? w?asnych ?ladw na ?cie?kach, a wieczorami ?piewa? i gra? w Sudeckiej Kolibie z przyjaci?mi z Do Gry Dnem i WYSPY. Dla mnie 2012 r. jest ...jubileuszowy...wi?c takie wyprawy b?d? moim sposobem na ?wi?towanie.

Za par? dni "Dalmafon" wypu?ci na ?wiat ciep?? jeszcze now? p?yt? zespo?u Do Gry Dnem pt. "Jeszcze grajmy" - pami?tasz? Anonsowalam ju? t? ballad? w moim blogu. ?piewa si? "sama", to znaczy nie tyle sama, co w grupie ?piewaj?cych , ale chodzi o to,  ?e zapada w pami??.

Zapisy s?owno-muzyczne na CD to dla mnie wielkie wyzwanie, to co? takiego, jak zostawianie swoich ?ladw - jak w tym wierszu z "Fastryg":

B?oto

 

kla?ni?ciem stopy

zaznaczam

w mi?sistej materii

mj po-byt

na marginesach

chwil

 

kamieniej?

do najbli?szego d?d?u

 

 Za oknem pada g?sty deszcz, sp?ukuje szaro??. Lubi? deszcz.

Pozdrawiam Ci?

Ola

 

czwartek, 12 kwietnia 2012 23:04

Wiosenne koncerty Chwili Nieuwagi

Napisała

Wiosenne koncerty Chwili Nieuwagi

Zapraszamy:

 • 14 KWIETNIA 2012
  Rybnik Duszpasterstwo Akademickie -Koncert dla Hospicjum, godz. 18:00, szczeg?y na stornie: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,and-8222;zonkilowy-weekendand-8221;-koncert-dwoch-poetyckich-duetow-,wia5-3267-16957.html

   

 • 21 KWIETNIA 2012
  Czerwionka MOK - 50-lecie nadania praw miejskich, godz. 17:00

   

 • 28 KWIETNIA 2012 
 • Rudy Wielkie - koncert w ramach fina?u akcji spo?ecznej "III wielkie wiosenne sprz?tanie rzeki Rudy", szczegly na stronie:  http://aktywni.net.pl/index.html
 • 06 MAJA 2012
  Carrantuohill & Martyna Czech - Warszawa Amfiteatr - Park Sowi?skiego, godz. 17:00

 • 22 MAJA 2012
  Rybnickie Centrum Kultury - Koncert na Ogrodowej - Chwila Nieuwagi & Adam Ziemianin

 

 

Polecamy w szczeglno?ci nasz "Koncert na Ogrodowej" ... szczeg?y poni?ej.

 

Rybnickie Centrum Kultury oraz zesp? Chwila Nieuwagi zapraszaj? 22 maja 2012r. (wtorek) o godz.19:00 na wyj?tkowe poetycko-muzyczne spotkanie, ktrego specjalnym go?ciem b?dzie jeden z najbardziej uznanych wsp?czesnych poetw, laureat licznych konkursw i nagrd literackich - Adam Ziemianin. Wielk? popularno?? przynios?y mu wiersze ?piewane przez Krzysztofa Myszkowskiego i zesp? Stare Dobre Ma??e?stwo (m.in. p?yty: Makatki i Czarny blues o czwartej nad ranem), a tak?e przez Woln? Grup? Bukowina.

Losy rybnickiego zespo?u i pana Adama, w ostatnim czasie do?? cz?sto splataj?ce si?, doprawodzi?y do powstania wsplnego projektu Koncert na Ogrodowej, podczas ktrego publiczno?? zaproszona zostaje do w?drwki po poetycko-muzycznym ?wiecie rodzinnej ulicy Adama Ziemianina. Oprcz starszych wierszy, takich jak List do Ogrodowej b?dzie mo?na z ust autora us?ysze? utwory pochodz?ce z najnowszego, wydanego w listopodzie 2011r., tomiku pt.Wilcze podniebienie. Muzyczn? cz??? koncertu zagospodaruje Chwila Nieuwagi - rybnicka formacja, ktra w ostatnich trzech latach zdoby?a najwy?sze laury na czo?owych festiwalach piosenki poetyckiej, folkowej, artystycznej oraz turystycznej. Debiut p?ytowy (wydanie kr??ka Niepoprawna Muzyka) mia? miejsce w maju ubieg?ego roku i odbi? si? szerokim echem w ?wiecie Krainy ?agodno?ci. Chwila Nieuwagi koncertuje dzi? po ca?ej Polsce, przygotowuj?c si? jednocze?nie do wydania kolejnej p?yty (jeszcze w tym roku!).

Koncert na Ogrodowej, mimo i? odb?dzie si? w g?wnej sali Rybnickiego Centrum Kultury, b?dzie mia? kameralny charakter - liczba miejsc jest ograniczona (ok. 200). Zainteresowanym biletami polecamy wi?c szybki zakup wej?ciwek.

 

Pozdrawiamy,

www.chwilanieuwagi.pl