Zobacz wszystkie blogi
sobota, 07 stycznia 2012 22:09

Nadzieja malutka.

Napisała

wuka01.12-043

Nadzieja malutka.

Z szumem unosi nad korony drzew,
Moj? t?sknot?, wiatr na swych ramionach.
Nadzieja cicho, gdzie? pod chmurk? ?pi
Jak ka?da pro?ba jeszcze nie spe?niona.

Nie chc? jej budzi?, bo zbyt ma?a jest.
Stan?? na n?ki jeszcze jej za wcze?nie.
Poczekam sobie, pot?skni?, pomarz?,
Bo na jawie czasem smutniej jest ni? we ?nie.

A kiedy wreszcie, z r?owych ob?okw,
Przeci?gaj?c si? wstanie i do mnie przytuli,
Bez ?alu po?egnam t?sknot? i smutki
A wiatr za drzewami cichutko si? skuli.

No i mamy rok nowy. Z?udne to troszk?, ?e jest w stanie wiele zmieni? cho? takie nadzieje zawsze w nim pok?adamy. Moja jest "malutka". Niech sobie powoli staje na n?ki, ro?nie i dojrzewa. Wszystko ma swj czas. Jest czas siewu i czas zbioru. Oby nam wszystkim przynis? same dobre godziny i ?eby?my go za kilkana?cie miesi?cy ?egnali z wdzi?czno?ci? i...nadziejami nowymi.

WUKA.

wtorek, 03 stycznia 2012 22:48

Baza Ludzi z Mg?y

Napisał
czwartek, 29 grudnia 2011 02:51

2011...

Napisał
5000 Przyjaci? zespo?u na naszej facebookowej stronie w tym roku, ponad 65000 go?ci na naszej stronie g?wnej i ponad 700 tysi?cy ods?on filmw z nasz? muzyk? na YT, to dla nas najpi?kniejszy prezent ?wi?teczno-noworoczny i ogromny ?adunek Waszego wsparcia i zaufania, ktrego obiecujemy nie zawie?? w roku przysz?ym:)
To niesamowite, ?e tak wielu z Was odwiedza nasze strony i s?ucha naszych piosenek...
Bardzo chcieliby?my Was kiedy? wszystkich zobaczy? na jednym wielkim koncercie - a pki co wszystkim Wam razem i ka?demu z osobna - WIELKIE SERDECZNE PODZI?KOWANIA od ca?ego sk?adu za Wasz? obecno?? na koncertach, za wszystkie komentarze, te przemi?e i te krytyczne, za to ?e tyle z Was jest z nami i nasz? muzyk? !!! Dzi?ki Wam wierzymy, ?e warto gra? i tworzy?...
Cisza Jak Ta

Ostatnia - ju? dwunasta - audycja Jurka Kru?ela w tym roku b?dzie bardzo nietypowa. Pos?uchamy opowie?ci prezesa Bieszczadzkiej Fundacji Le?nej o kolejce w?skotorowej, b?d?cej inspiracj? wielu twrcw piosenki turystycznej. A na zako?czenie Ballad? o maszyni?cie w?skotorowym Wie?ka Jarosza za?piewa rzeszowska Grupa R.


Audycja nr 12
Dodane 28.12.2011


środa, 28 grudnia 2011 15:37

Koncerty styczniowe

Napisał
środa, 28 grudnia 2011 15:32

Nocne niebo ?piewa Anio?ami

Napisała

wuka19Nocne niebo ?piewa Anio?ami.
Tylko w grach mo?esz to us?ysze?
Gdy do rytmu z?otymi gwiazdami,
pobrz?kuje przerywaj?c cisz?.

Mo?esz dotkn?? niemal ka?dej nuty,
na rozpi?tej, mi?dzy ziemi? a ksi??ycem
pi?ciolinii,
sennych marze? i batuty
koncertmistrza letniej nocy i zachwyce?.

Tylko w grach, na prze??czy
snu i jawy,
otuleni mi?kkim nocy aksamitem,
us?yszycie granie na ?d?b?ach trawy,
cho? zabrak?o dyrygenta nad pulpitem.

Postanowi?am nie robi? podsumowa? roku, cho? by? dla mnie wyj?tkowo szczodry. Przynis? wiele serdecznych kontaktw z Przyjaci?mi, nowych do?wiadcze?, wra?e?, wspania?ych wykona? moich tekstw, wielu ciep?ych s?w zewsz?d.Na zako?czenie rokuwybra?amtaki wiersz ze wzgl?du na s?owa, ktre zawiera "TYLKO W GRACH..." Moi Drodzy - Gro?azy, Powsinogi, Gromaniaki, czyli Wszyscy kochaj?cy GRY, ?ycz? Wam nieustannego s?uchania anielskiego koncertu, ktry nie potrzebuje dyrygenta. Niech w przysz?ym roku nie zabraknie tego w Waszych planach, niech te plany pi?knie si? realizuj?. A ja sobie ?ycz? wielu spotka? z Wami pod niebem pe?nym gwiazd. WUKA

wtorek, 27 grudnia 2011 17:59

nowe w starym

Napisała

Nowe wie?ci w starym roku

Witaj, troch? rozleniwiona jestem ?wi?teczn? aur? pod choink?, ale crki mnie zmobilizowa?y do unowowcze?nienia formy kontaktu "ze ?wiatem", no i od niedawna mam swoj? stron? na Facebooku - mo?esz tam wej?? i klikn?? "lubi? to!"- innej opcji nie maU?miech. B?d? tam umieszcza?a skromne informacje na temat mojej dzia?alno?ci artystycznej - obszerniej pisz? tutaj, wiadomo! dzi?ki go?cinno?ci Administratora, a poza tym to: W grach jest wszystko co kocham, wiesz?

B?d? tworzy?a ma?y album wspomnie? - z wsplnych wyczynw na estradzie, scenie lub mwnicy - no bo w 2011 by?o troch? tych r?no?ci: z WYSP?, z Do Gry Dnem, z Justyn? Wojtkowiak, z Andrzejem Kalusem, z Carlosem - iluzjonist?...Dla mnie ka?de spotkanie ze sluchaczem lub widzem jest bardzo wa?ne, wtedy musz? sta? na wysokich obcasach, nawet je?li ?piewam o w?drwce po grach...

Teraz ju? poma?u stary rok odchodzi - to dobrze, bo spracowany ci on, zm?czony - prawie jak ja. Ciesz? si?, bo mia?am okazj? przekonac sie nie raz, ?e spora grupa ludzi si? trudzi! Balladzistw jest wielu - i tych zorganizowanych i tych niezale?nych - tzreba si? tylko wspiera? nawzajem w staraniach o s?uchacza, o uwag?, bo szum informacyjny to nic dobrego. 

Id? ?mia?o naprzd, bogatsza o do?wiadczenia 2011 roku.

Pozdrawiam

Ola

piątek, 23 grudnia 2011 17:52

zaproszenie do wigilii

Napisała

WITAJ!

"Zaproszenie do Wigilii"

Rok za rokiem tak pr?dko przemija,

srebrzy chwile, godziny i dni...

Jak co roku wyczekana Wilija,

rado?? w sercu, na policzkach l?ni? ?zy...

 

Ref.: Zapraszamy swych bliskich do sto?u

w oczach ?wieczek si? kropl? p?omyczki...

Za?piewajmy kol?dy pospo?u,

o Betlejem radosne kantyczki!

Gloryja, Gloryja! Anio?y ?piewaj?,

nad Cudem w stajence skrzyd?a pochylaj?.

 

2. Puste miejsce przy stole zosta?o,

na wspomnienia najlepsze i ?zy...

Czasu mamy wci?? ma?o i ma?o,

aby w jaw? przetworzy? swe sny...

Ref.: Zapraszamy swych bliskich do sto?u....

 

?ycz? Ci, aby? mia? z kim wieczerza? w t? cudown? noc.

Ciep?a, rado?ci i spokoju, aby przyszed? czas na refleksj?, uduchowiony, pe?en nadziei, ktr? niesie Narodzony - a w Nowym Roku- radosnej twrczo?ci!!!

Pozdrawiam Ci?, Ola.

 

piątek, 23 grudnia 2011 14:24

Weso?ych ?wi?t!

Napisał
Drodzy Przyjaciele, Drodzy S?uchacze. Atmosfer? magicznego ?wi?tecznego czasu chcieliby?my odda? s?owami naszego Przyjaciela i producenta naszych ostatnich nagra? Tomka Fojgta z Jego piosenki zatytu?owanej "Cuda":

"Najwi?ksze cuda dziej? si? w ciszy...
A ?ycie nasze to ludzka istota
Najbli?ej cz?owieka jest gdy si? z nim milczy
Wyra?niej wtedy serca bicie s?ycha?

Najwi?ksze cuda dziej? si? w ciszy...
A ?ycie nasze jest jak melodia
Muzyka to cisza pomi?dzy d?wi?kami
Bicia serc...tych ktrzy s?...S? wok? nas"

Muzyka to cisza pomi?dzy d?wi?kami bicia serc... ws?uchajmy si? w serca tych, ktrzy zasi?d? wraz z nami do wigilijnej kolacji...I cieszmy si? tym, ?e s? obok nas...
Weso?ych ?wi?t ?yczymy Wam wszystkim!!!

Cisza Jak Ta
poniedziałek, 19 grudnia 2011 15:22

Noc grudniowa.

Napisała

wuka18

Noc grudniowa.

I noc za oknem
i bia?o
i ksi??yc z?otem
prowadzi
po k?adce dziurawej
z cieni
bo resztk? drogi
zawia?o.
I cisz? co nieba
si?ga
przecina dzwonu
?piew
i wkrtce zabrzmi
kol?da
w ko?ciele na grce
w?rd drzew.

?ycz? Wszystkim takich ?wi?tecznych dni jakie lubi? najbardziej. WUKA