Tomek Jarmu?ewski

Tomek Jarmu?ewski

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
sobota, 14 czerwca 2014 13:08

XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach

Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna


Je?li marzy?y Ci si? kiedy? ?wi?ta w grach. Je?li kiedykolwiek w schronisku zastanawia?e? si? jak brzmi? tu kol?dy przy gitarze. Je?li patrz?c na p?atki ?niegu za oknem wypatrywa?e? po?rd nich anio?w. Je?li jeste? w stanie mie? troch? czasu w weekend 15 grudnia...

....to zapraszamy Ci? bardzo serdecznie w imieniu zespo?u Zgrmysyny, Grzegorza ?mia?owskiego i Gospodarzy Bacwki nad Wierchoml?


na Turystyczn? WIgili? Muzyczn?! W cz??ci muzycznej piosenki autorskie, turystyczne pie?ni stare oraz kol?dy i pastora?ki. Tradycj? jest cz?s? integracyjno - r?kodzielnicza. Od konkursu na anio?y z masy solnej, anio?y z makaronu, poprzez bezkonkursowe kolektywne klejenie choinkowych ?a?cuchw, a? na spontanicznych niespodziankach sko?czywszy.

Rezerwacje miejsc noclegowych - bezpo?rednio w Bacwce nad Wierchoml?. 
tel. 502 458 518; http://wierchomla.pttk.pl 

 

piątek, 19 października 2012 12:03

TAM w Bieszczadach 2-4 listopada

Jesiennym Bieszczadem, z widokiem na po?oniny, przy akompaniamencie li?ci pod stopami, pow?druj przez gry w towarzystwie osb, ktre s? ci bliskie p?yt i koncertw.

poniedziałek, 08 października 2012 16:22

Po?egnanie Powitania Lata (koncert)

poegnanie

Ju? w najbli?szy weekend 13.10 zapraszamy do Wetliny w Bieszczadach na koncert Domu o Zielonych Progach i Zgrmysynw. 

sobota, 23 czerwca 2012 10:53

Powitanie lata w Bieszczadach 29.06-01.07


Ciekawa alternatywa na sp?dzenie pierwszego wakacyjnego weekendu.
Kameralne p?-akustyczne spotkanie z piosenkami i wykonawcami odbywa si? od kilku lat w Domu Wycieczkowym PTTK w Wetlnie.
W tym roku us?ysze? i spotka? mo?na cz?onkw zespo?w Bez Zobowi?za?, Ma?a Fatra, Siudma Gra, U Pana Boga za Piecem, Zgrmysyny.
Nad g?owami po?oniny, wok? namioty a w dole cicho potok gada. W takim otoczeniu odbywa si? pierwsza z wyj?tkowo obfitego w tym roku cyklu wakacyjnych imprez muzycznych w Bieszczadach.
Wst?p wolny. Kontakt i rezerwacja noclegw na stronie DW PTTK w Wetlinie: http://www.wetlinapttk.pl/. Koncerty rozpoczynaj? si? o 20.30.
Pogoda zamwiona! Zapraszamy!

sobota, 02 czerwca 2012 10:43

TAM - gdzie ?wiata kraniec, ju? za dzie?

7-10 czerwca (Bo?e Cia?o - d?ugi weekend) - Cyrla (Beskid S?decki)

Kilkana?cie godzin koncertw, 3 noce ?piewanek, 2 dni w?drwki

Turystyczna Awangarda Myzyczna (TAM) - to impreza muzyczno - turystyczna, polegaj?ca na wsplnym spotkaniu w grach tych, ktrzy zwykle stoj? na scenie i tych, ktrzy zwykle zajmuj? miejsce na widowni - bez tego podzia?u. Jest to mo?liwo?? bezpo?redniego spotkania z twrcami piosenek o grach i inspirowanych grami, wsplnej w?drwki, rozmw i wsplnego muzykowania podczas wieczornych d?emw (cho? bli?szym sercu turysty by?oby s?owo "?piewanki").

TAM odbywa si? po raz szesnasty, tym razem go?ciny udziela pi?kne i niedawno rozbudowane schronisko Cyrla

Cyrla to schronisko w Beskidzie S?deckim w pa?mie Jaworzyny Krynickiej, w okolicach gry Makowica nad Rytrem. Schronisko zosta?o niedawno rozbudowane, co wa?ne z zachowaniem klimatu kameralnego schroniska, jest klimatyczne i przyjazne turystom.

Dzienny rytm TAMu wyznaczaj? w?drwki grskie za dnia i koncerty, ktre odywaj? si? wieczorami. A co najwa?niejsze, niezale?enie od pory i warunkw zawsze si? znajdzie kto?, kto ma ze sob? gitar? "i nie zawaha si? jej u?y?"!

TAM najwa?niejsze s? gry i muzyka.

Gry: TAMowska ekipa pow?druje mi?dzy innymi na Hal? ?abowsk? oraz w Dolin? Popradu

Muzyka: Zagraj? mi?dzy innymi: ZgrmysynyRobert Marcinkowski i Grzegorz ?mia?owski (Bez Zobowi?za?), Zbyszek Siudy "Siudmy" (Siudma Gra), Helena Michalak (Ma?a Fatra).

Zapraszamy serdecznie!

Program imprezy oraz wi?cej informacji na stronie: www.tam.art.pl 

 

"TAM - tam, gdzie ?wiata kraniec, ju? za dzie?
TAM, tam muzyka ci?gle b?dzie brzmie?..." 


wtorek, 06 grudnia 2011 23:25

Turystyczna Wigilia Muzyczna nad Wierchoml?

Zima w grach, ?nieg, d?wi?ki kol?d, zapach piernika, ogie? trzaskaj?cy w kominku. Czy nie tak wygl?daj? wymarzone ?wi?ta? Mo?esz ich zasmakowa?. 

piątek, 21 października 2011 14:51

Jubileuszowy XV TAM pod Babi? Gr?

Jubileuszowy XV TAM (Turystyczna Awangarda Muzyczna) odb?dzie si? 11-13.11.2011 w Schronisku na Markowych Szczawinach pod Babi? Gor? w Beskidzie ?ywieckiem. Nie wiadomo, czy to z okazji ma?ego jubileuszu zwi?zanego z okr?g?? liczb? TAM, czy z powodu innych zrz?dze?, listopadowy TAM b?dzie niezwyk?y z co najmniej kilku powodw. Babia Gra jest najwy?szym szczytem w polskich Beskidach, a przy tym jedynym, ktry posiada elementy wspinaczki alpejskiej na turystycznym szlaku. Samo schronisko na Markowych Szczawinach jest zarazem najstarszym i najm?odszym schroniskiem w Beskidach. Jak to mo?liwe? Stary budynek schroniska, obarczony legend? i turystycznym klimatem, ale rwnie? z?bem czasu, zosta? zast?piony du?o bardziej nowoczesn?, ale wpasowan? w grskie realia konstrukcj?. A ?e nowe mury nie s? jeszcze przesi?kni?te d?wi?kami gitar i rado?ci? z witania domu, mamy unikaln? szans? "zasia? pie?ni" w nomen omen NAJSTARSZYM SCHRONISKU W POLSCE!

A muzyka podczas TAM brzmie? b?dzie pi?kna. Ju? tradycyjnie odb?d? si? warsztaty wokalne pod kierownictwem Adama Rymarza i Jana Pa?ysa. Tradycji turystycznej chroni? b?dzie sam Andrzej Koczewski, legenda piosenki turystycznej i autor wielu piosenek, ktre ?piewacie. A ?eby ca?o?ci doda? pikanterii, po raz pierwszy w historii TAM, odb?dzie si? koncert muzyki klasycznej. Agnieszka P?atkowska, artystka uznana na scenie kameralnej, zaprezentuje swoje grskie inspiracje opowiedziane d?wi?kami fortepianu i ozdabiane promieniami skrzypiec sta?ej TAMowej bywalczyni, Agnieszki Biniek. 

Ponadto mi?dzy innymi koncerty cz?oweika zwi?zanego z grami w ?yciu i muzycznie - Grzegorza ?mia?owskiego oraz gospodarza imprezy Tomka Jarmu?ewskiego z zespo?em. TAM to rwnie? mo?liwo?? wsplnej grskiej w?drwki z artystami.

Tego TAMu nie mo?na przegapi?!

Rezerwacji noclegw nale?y dokonywa? bezpo?rednio w schronisku. Nale?y poda? has?o "TAM", w przeciwnym przypadku us?yszycie informacje, ?e nie ma miejsc. 

tel. do schroniska: 33 8775105; strona www: http://www.markoweszczawiny.pttk.pl/  

Strona TAM: http://tam.art.pl

Do zobaczenia w grach!

Tomek Jarmu?ewski 

piątek, 17 czerwca 2011 17:27

Powitanie lata w Bieszczadach

Ju? po raz trzeci, w pierwszy weekend lipca w Wetlinie odbywa si? muzyczna impreza pod has?em "Powitanie Lata w Bieszczadach". W sercu Bieszczad, pomi?dzy brzegiem Wetlinki a widokiem na Po?oniny, w go?cinnych progach Domu Wycieczkowego PTTK w Wetlinie, przez dwa dni odbywa? si? b?d? kameralne koncerty muzyki zwi?zanej z grami.

W pi?tek 1 lipca wyst?pi?:

Robert Marcinkowski: Osoba, ktrej sympatykom projektu "W Grach" przedstawia? nie trzeba. Autor piosenek na nut? bluesow?, z finezyjnymi tekstami o du?ej zawarto?ci humoru, bynajmniej nie "blue"

Jaros?aw Kochanowski z zespo?em: wydarzenie wyj?tkowe na skal? ostatnich kilkunastu lat. Autor popularnych piosenek znanychz p?yt "W grach" w aran?acjach innych wykonawcw ("Piosenka dla Do?ki, "Jest taki dom"). Tym razem b?dzie okazja us?ysze? te piosenki w wersjach autorkskich. Okazja o tyle unikalna, ?e przez ostatnich kilkana?cie lat Jarek nie wykonywa? ich na koncertach.

W sobot? 2 lipca wyst?pi?:

Tomek Jarmu?ewski i Agnieszka Biniek- autor turystycznych hitw "Tutaj w grach jest mj dom", "Pod s?o?ce", ktremu Agnieszka towarzyszy? b?dzie wokalnie i na skrzypcach.

Wojtek Szyma?ski i Micha? ?angowski (Ze Starej Szuflady)- liderzy projektowych zespo?w Dom o Zielonych Progach i Cisza Jak Ta. Projekt muzyczny Ze Starej Szuflady realizuje imperatyw, aby ocala? od zapomnienia pi?kne i warto?ciowe piosenki o grach i nie tylko.( http://www.facebook.com/zestarejszuflady?sk=app_2405167945 )

Pocz?tek koncertw o godz. 20.00

Na miejscu dost?pne noclegi oraz posi?ki. Mo?liwe noclegi pod namiotami.Kontakt w sprawie rezerwacji miejsc noclegowych na stroniewetlinapttk.pl.

Powitanie Lata odbywa si? w nieca?y tydzie? po innej muzycznej imprezie w Bieszczadach - TAM czyli Turystycznej Awangardzie Muzycznej. Zach?camy do przebycia tego dystansu oraz czasu... pieszo i z plecakiem!

środa, 08 czerwca 2011 23:15

TAM w Bieszczadach

Logo TAM

TAM czyli Turystyczna Awangarda Muzyczna, impreza muzyczno turystyczna powsta?a z inicjatywy Tomka Jarmu?ewskiego, swoj? kolejn? edycj? b?dzie mia?a w Bieszczadach. 23-26.06, w d?ugi weekend zwi?zany z Bo?ym Cia?em zapraszamy do Bacwki pod Ma?? Rawk?.

Wi?cej informacji nawww.tam.art.pl

Zrz?dzeniem faz ksi??yca, pierwszych chrze?cijan oraz jednej decyzji ministerialnej XIV edycja Turystycznej Awangardy Muzycznej czyli TAM, ktra odbywa si? w d?ugi weekend Bo?ego Cia?a, w tym roku odbywa si? w WAKACJE.

XIV TAMto kilkana?cie godzin koncertw unplugged (lub ma?o plugged) w wydaniu wykonawcw znanych zwi?zanych z projektem W Grach, muzykw o grsko niebia?skiej wra?liwo?ci.

XIV TAM to unikalna mo?liwo?? wyruszenia z wykonawcami na wspln? grsk? w?drwk?.

XIV TAM to schroniskowa atmosfera, rozmowy i muzykowanie do rana, wschody s?o?ca z widokiem na Tarnic? i zachody z widokiem na Po?onin? Wetli?sk?.

Od 23 czerwca (czwartek Bo?e Cia?o) wieczorem to niedzieli 26 czerwca ok. po?udnia.

W Bacwce pod Ma?? Rawk? (pomi?dzy Wetlin? a Ustrzykami Grnymi).

Swoj? muzyczn? obecno?? na XIV TAM w Bieszczadach zapowiedzieli lub nie wykluczyli:

Basia Beuth(?piew) - "etatowa" zwyci??czyni przegl?dw piosenki poetyckiej w ostatnich sezonach. W?a?cicielka oryginalnej barwy g?osu.

Agnieszka Biniek(skrzypce) - c??onek grupy Ma?e Kino opatruj?cej rockowo-progresywnymi aran?acjami wiersze polskich poetw (Le?mian, Lecho?, Twardowski). Sympatykom projektu W Grach Jest Wszystko co Kocham Agnieszka znana jest z wyst?pw z Grup? PELTON (W drodze do marze?, Jak wiatr) oraz Tomkiem Jarmu?ewskim (Pod s?o?ce, Pod Gr?, Jak okiem si?gn??)

Marcin Chatys(gitara basowa) - cz?onek i filar punkowo - shantowego zespo?u Norfolk. W wolnych chwilach zapami?ta?y interpretator twrczo?ci Jacka Kaczmarskiego. Na sta?e w sk?adzie Tomek Jarmu?ewski Band

Adam ?ambucki(gitara) - spotykany na scenie wraz z Wojtkiem Szyma?skim i Micha?em ?angowskim z repertuarem piosenek turystycznych, ktre absolutnie koniecznie nale?y ocali? od zapomnienia

Micha? ?angowski(?piew, gitara) - lider zespo?u Cisza Jak Ta z Ko?obrzegu. Sta?y bywalec TAMu.

Robert Marcinkowski(?piew, gitara) - po?owa etatowych cz?onkw grupy Bez Zobowi?za?. Ten to czuje bluesa!

Jan Pa?ys(instumenty klawiwszowe, ?piew, niespodzianki)-muzyk i aran?er. Wsp?pracowa? mi?dzy innymi z Mieczys?awem Szcze?niakiem i Maryl? Rodowicz.

Adam Rymarz(?piew) - jeden z najbardziej utalentowanych polskich wokalistw oko?osoul'owych. Niemal etatowo w chrkach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Maciek "Siarek" Siarkiewicz(?piew, gitara, ekipa) - motor grupy Szczyt Mo?liwo?ci z Otwocka. Nieod??cznie z ekip?.

Zbigniew Siudmy Siudy(?piew gitara) - lider i autor wi?kszo?ci piosenek zespo?u Siudma Gra

Grzegorz ?mia?owski(?piew, gitara) - zacz??o si? od Niemcowej, a w Bieszczadach sko?czy?o. Na serio. W muzyce i w ?yciu.

Tomek Jarmu?ewski(?piew, gitara)

Wi?cej informacji na www.tam.art.pl