Poniżej prezentujemy Wam galerię prac, które napłynęły do nas do tej pory. Mamy kilku faworytów! :-) Uwaga rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na termin OSTATECZNY do 15 września.

 

Dział: Aktualności

 

 

Tradycyjnie już zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na projekt przodu okładki CD W górach jest wszystko co kocham, tym razem projektujemy jubileuszową, X część! 

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 lipca 2014.
Stwórzcie razem z nami ten projekt!!!  Czytaj więcej w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt Frontu okładki płyty W górach jest wszystko co kocham część X

§ 1
    Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na projekt frontu okładki płyty W górach… część X
    organizowanego przez Wydawnictwo W Górach z siedzibą we Wrocławiu
    przy ul. Centralnej 26a/1, NIP: 899-232-28-27,
    zwanego dalej "Organizatorem"

§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 08.07.2014 roku do 30.07.2014 roku
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie autorskich projektów graficznych frontu okładki płyty o wymiarach minimum 14 cm szerokość x 13 cm wysokość, rozdzielczość 300 dpi. Przesłanie projektu na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Nadesłane prace konkursowe powinny zawierać ponadto nazwę płyty (W górach jest wszystko co kocham) i numer płyty – cz. X
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 2 propozycje przodu okładki
 5. Konkurs ma charakter otwarty.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
       - przesłanie projektu wraz z danymi osobowymi: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adresu email, telefon kontaktowy)na adres mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi podstawę do pominięcia projektu.
        - biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.),

§ 3
1.    Projekty można wysyłać od 08.07.2014 r. do dnia 30.07.2014 r. mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.    Uczestnik wysyłając projekt wyraża zgodę na prezentacje projektu na stronach www Wydawnictwa W Górach oraz współpracujących z Wydawnictwem portalach.
3.    Projekty nadesłane przez Uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, iż przysługują mu autorskie i majątkowe prawa do wykonanego projektu, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej. Uczestnik konkursu oświadcza, iż przesłany projekt nie narusza praw i uczuć osób trzecich.
4.    Uczestnik przesyłając projekt w ramach konkursu do Organizatora konkursu, wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie go do produkcji okładki płyty W górach część X, udostępnienie na życzenie organizatora plików źródłowych projektu w celu dokonania koniecznych zmian technicznych do produkcji okładki płyty, nadruku na krążek, a także do druku materiałów promocyjnych w tym plakatu, ulotek, bannerów internetowych.
§ 4
1.    Zwycięzcą konkursu zostanie 1 osoba, której projekt zostanie uznany za najlepszy.
2.    Nagrodzony projekt zostanie wybrany przez specjalnie powołane jury.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania głosowania internetowego na portalu W górach.
4.    Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury co do przyznania nagrody są nieodwołalne.
5.    Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 300 PLN brutto wypłacona na podstawie umowy!
6.    Niepodpisane umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7.    Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dodatkową dla autorów prac wyróżnionych. Otrzymają oni prawo do bezpłatnego wejścia na wybrane przez siebie koncerty W górach jest wszystko co kocham w roku 2014. Jest to nagroda osobista do wykorzystania tylko przez osobę wyróżnioną.
8.     Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wskazanie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 14.08.2014. Uwaga rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na 15.09.2014
9.    O wynikach Konkursu zwycięzca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu - drogą mailową. Informacja ta będzie również zamieszczana w serwisie organizatora.
§ 5
1.    W trakcie trwania konkursu Wydawnictwo W Górach zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, które każdorazowo zostaną opublikowane w serwisie organizatora.
2.     Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie także prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

§ 6
1.    Regulamin znajduje się w serwisie internetowym www.wgorach.art.pl
2.    Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Dział: Aktualności