Pie?? XXIX

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski

D C G D / x 2

Ca?e ?ycie w niebo idzie
Mj po?oni?ski pochd
I buki srebrni je?d?cy
Nad nimi wiosny sok?
I nada? tamtej po?oniny wiatr
I chmur wiosennych grzywy
I na chor?gwi wspomnie? twarz
Z w?osami wiej?cymi

Jak cia?a nasze w mrocznym rytmie
Wznosi?y si? gry opada?y
Tak dzieje si? gdy wiosna przyjdzie
Wypala mi?o?? stare trawy

D C G D / x 2

Ca?e ?ycie w niebo idzie
Mj po?oni?ski pochd
I buki srebrni je?d?cy
Nad nimi wiosny sok?
Jak popi? rozwia?y si? grzechy
W ciszy kto? zawilce zasia?
I tylko grzmi? w?osy przestrzeni
W wielkich oknach mego ?wiata

Jak cia?a nasze w mrocznym rytmie...


D2
C7+
G6
D2

D e G D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.