Jesteś tutaj:Wydawnictwa»40 i 30 na 70»40 i 30 na 70 - Gdzie jeste??

40 i 30 na 70 - Gdzie jeste??

40gdziejestes2 lata od czasu, gdy zesp? zacz?? razem tworzy? i koncertowa?, pojawi?a si? wreszcie pierwsza p?yta (nie licz?c p?yty demo opublikowanej p? roku wcze?niej). To, co do tej pory da?o si? s?ysze? tylko na koncertach (pocz?wszy od wygranego SacroSong w czerwcu 1999), teraz mo?na ju? by?o wzi?? do domu i s?ucha? w domowym zaciszu.

Po pewnych w?tpliwo?ciach, zesp? publikuje j? pod nazw? 40 Synw i 30 Wnukw Je?d??cych na 70 O?l?tach. Nazwa wydaje si? dziwna, ale nie ulega w?tpliwo?ci, ?e ?atwo wpada w ucho :-) Na p?ycie znalaz?y si? interpretacje do s?w i muzyki Roberta Ruszczaka i Marcina Oleksego inspirowane fragmentami Pisma ?wi?tego. Aran?acje lekko folkowe, bardziej rockowe...

Premiera: grudzie? 2001
Strona zespo?u: czterdziestu.pl