Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Zapraszamy do relacji fotograficznej z zimowego weeendu w Schronisku Pasterka. Na scenie zesp? Chwila Nieuwagi, fot. Jerzy Dziedziczak, pi?tek (22 lutego).

niedziela, 03 marca 2013 14:25

Szcz??liwego powrotu!

pict0059

Pi?kny wiersz na ca?y najbli?szy tydzie?, z Blogu WUKI :-)

 

Szcz??liwego powrotu

do s?w zapomnianych,

ulecia?ych dmuchawcem

nad krajobrazy przejrza?e

 

Szcz??liwego powrotu

do domu z podkow?

na progu marze?

 

Szcz??liwego powrotu

do d?oni splecionych

i iskier ogniska

na majowym niebie

 

Samych szcz??liwych

powrotw do wspomnie?

na skrty na gap?

po suchy prowiant

przed dalsz? w?drwk?.

Z tomiku "Nocne niebo ?piewa Anio?ami"

www.wukowiersze.pl

mikroklimat baner
Wesprzyj audycj? radiow? MIKROKLIMAT Radia Rzeszw! To wa?ne!

MIKROKLIMAT w Radiu Rzeszw to kultowa audycja prowadzona od lat przez naszego koleg? i przyjaciela, muzyka oraz dziennikarza Jerzego Kru?ela.  W audycji "Mikroklimat" prezentowani s? twrcy, piosenkarze oraz zespo?y graj?ce piosenk? studenck?, autorsk?, poezj? ?piewan?, piosenk? turystyczn?. Jerzy Kru?el  rozmawia w niej oraz prowadzi wywiady o takich imprezach jak: OPPA , Studencki Festiwal Piosenki , Bieszczadzkie Anio?y, YAPA , ?piewajmy Poezj?, Oglnopolski Turystyczny Przegl?d Piosenki Studenckiej BAZUNA, Oglnopolski Turystyczny Przegl?d Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Por?bie , Oglnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej ?ykend, Stachuriada i wielu innych. Kilkadziesi?t audycji przez kilkana?cie lat to niesamowity zbir reporta?y, muzycznych emocji i historia Krainy ?agodno?ci...

Ale jak zawsze niestety jest jakie? ale...nie tak dawno wspominamy jeszcze przykr? histori? z audycj? MUZYCZNA CYGANERIA redaktora z Wroc?awia  - Leszka Kopcia. Audycj? t?  prbowano usun?? z anteny... Niestety audycje z piosenk? poetyck? na antenach radiowych cho? maj? du?o s?uchaczy, to w ocenie dyrekcji radiowych, cz?sto s? traktowane jako niepotrzebne i zbyteczne... Dlatego wa?ny jest ka?dy g?os wspieraj?cy tak? jak ta, dzia?alno?? kuturaln?.

Zwracmy si? do Was z pro?ba od Jurka Kru?ela o takie wsparcie i g?os. Ka?dy, pojedynczy nawet g?os jest wa?ny. Pami?tajcie i g?osujcie:

Kliknij i g?osuj na najlepszy program w 2013 roku http://www.radio.rzeszow.pl/component/k2/item/22833-oce%C5%84-nasze-audycje

g?osowanie za rok 2012 http://www.radio.rzeszow.pl/component/k2/item/21364-oce%C5%84-nasze-audycje

wtorek, 12 lutego 2013 20:00

Dom o Zielonych Progach - wiosenna trasa!

dozp KONCERTY MARZEC
W wiosenn? tras? wyrusza nied?ugo Dom o Zielonych Progach, ju? w marcu b?dzie go mo?na us?ysze? a? na 9-ciu koncertach! Zagraj?:

8.03. - SANDOMIERZ

9.03. - KRAKW

10.03. ?D?

15.03 - POZNA?

16.03. - BIELSKO -BIA?A

17.03. - KATOWICE

22.03 - RZESZW

23.03 - K?DZIERZYN KO?LE

24.03 - OPOLE

W kwietniu kolejne koncerty m.in. w ?remie, Warszawie, Toruniu i Leginowie. Wi?cej informacji na www.dom.art.pl

ncpp
Do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki powraca po  d?ugiej przerwie, piosenka poetycka i studencka z Kr?gu Krainy ?agodno?ci, ktra swego czasu go?ci?a i cieszy?a si? spor? popularno?ci? w?rd mieszka?cw Opola. Ju? na wiosn? b?dzie okazja do wys?uchania pi?knego koncertu z cyklu W grach jest wszystko co kocham. Do Opola koncert zawita po raz drugi, na zesz?oroczn? edycj? organizatorom zabrak?o wej?ciwek dla wszystkich ch?tnych. W tym roku koncert, jego druga edycja odb?dzie si? tak?e w podobnym wiosennym terminie 24 marca br. w sali kameralnej Narodowego Centrum Piosenki Polskiej w Opolu.
Formu?a tych koncertw jest niezmienna od lat na scenie prezentuj? si? wykonawcy r?nych nurtw piosenki poetyckiej i turystycznej a tak?e ballady studenckiej i folku. Te r?ne na pozr ?wiaty muzyki ??cz? gry. Cho? nie tylko utwory o grach b?dziemy mogli wys?ucha? na tym koncercie, czego sta?ym uczestnikom tego wydarzenia zapewne przypomina? nie trzeba. W ramach koncertu wyst?pi? bowiem dwa zespo?y, ktre zyska?y ju? spore uznanie w ?rodowisku Krainy ?agodno?ci. Zesp? CELTIC TREE i DOM O ZIELONYCH PROGACH, bo o nich tu mowa, bior? udzia? w koncertach W grach ju? od kilku lat a Dom gra od samego pocz?tku istnienia projektu. Koncert ten b?dzie szczeglny tak?e z innego powodu - Dom o Zielonych Progach wyda? w ubieg?ym roku, po kilku latach przerwy swoj? now? autorsk? p?yt? pt. ?dki Marze?, w Opolu te piosenki na ?ywo b?dzie mo?na us?ysze? po raz pierwszy. Nie zabraknie jednak i piosenek, ktre ju? znacie i nucicie ju? w grach czy schronisku.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki OPOLE
ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole
NIEDZIELA  24.03.2013r. godz. 18:00


Partnerzy: