Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Jesteś tutaj:Aktualno?ci»Tatry z dzieckiem!
czwartek, 15 sierpnia 2013 13:11

Tatry z dzieckiem!

gdz

Polecamy Wam artyku?, porad? naszych przyjaci? z portalu  Gry z Dzieckiem, o w?drowaniu z najmniejszymi pociechami po Tatrach.

Cz?sto pytacie nas dok?d wybra? si? z dzieckiem w Tatry, zamieszczamy wi?c nasze propozycje.
Lista zupe?nie subiektywna, w zale?no?ci od dnia, pogody, formy, humoru odbir trasy dla ka?dego przecie? mo?e by? inny.
Trudno nam si? wypowiedzie? na nierzadko poruszany temat wyprawy z wzkiem, bo my wzka w gry nie zabierali?my. Oczywi?cie bez problemu wjedziecie asfaltem do Morskiego Oka, bez wi?kszych k?opotw przejedziecie te? Dolin? Chocho?owsk?, pod warunkiem, ?e wzek b?dzie mia? konkretne ko?a. Przy nieco wi?kszym wysi?ku zwiedzicie rwnie? Dolin? Ko?cielisk?, chocia? od Pisanej Polany b?dzie to ju? trudniejsze.
Du?o wi?ksze mo?liwo?ci daje w?drwka z noside?kiem. Wymienione ni?ej trasy starsze, dzielne zuchy pokonaj? te? na w?asnych nogach ale tu prosz? indywidualnie ocenia? mo?liwo?ci i wytrzyma?o?? dziecka. Przy w?drwce na ma?ych n?kach czasy przej?? z mapy, mo?na liczy? prawie podwjnie. I koniecznie pami?tajcie o w?a?ciwym przygotowaniu, zabraniu wystraszaj?cej ilo?ci wody, jedzenia, ubra?, apteczki i czo?wek.
Polecamy wszystkie Doliny: Chocho?owsk?, Ko?cielisk?, Bia?ego, Str??ysk?, Lejow?, ku Dziurze, za Bramk? a nade wszystko Dolin? Ma?ej ??ki (wed?ug nas najpi?kniejsza, dziecko mo?e pobiega? po ukwieconej ??ce z pi?knym widokiem na turnie). Doliny mo?na z du?? dowolno?ci? ??czy? ?cie?k? nad Reglami.
W przypadku dotarcia do Schroniska na Polanie Chocho?owskiej wcze?nie, np. korzystaj?c z podwzki na Polan? Huciska kolejk?, mo?na wej?? si? na Grzesia.
Z Ko?cieliskiej warto wybra? si? na Sto?y niebieskim szlakiem, szlak ?lepy, przez co chyba turystw zdecydowanie mniej, nawet w szczycie sezonu, a miejsce pi?kne z cudownym widokiem na Czerwone Wierchy.
Po dotarciu do Schroniska Ornak mo?na te? pj?? zielonym szlakiem nad Smreczy?ski Staw. Nieco wi?ksze dzieciaki na pewno zainteresuje zwiedzanie Jaskini Mro?nej.
Zdecydowanie polecamy wypraw? na Rusinow? Polan? i ewentualnie G?si? Szyj?, st?d roztaczaj? si? przepi?kne widoki na Tatry Bielskie.
Mo?na te? wybra? si? na Sarni? Ska??, Nosal i na Wielki Kopieniec.
Je?li jeste?cie nad Morskim Okiem proponujemy te? doj?cie do Czarnego Stawu Pod Rysami i ewentualnie wy?ej na kamie? krla lwa (ten ze zdj?cia), ale tu ju? pod?o?e do?? lu?ne, wi?c szczeglnie ostro?nie.
Dobr? opcj? na wycieczk? z maluchem jest te? wjazd kolejk? na Kasprowy, a st?d kilka mo?liwo?ci: albo zej?cie do Ku?nic zielonym szlakiem pod kolejk?, albo ??tym do G?sienicowej, lub spacer na Liliowe i st?d zej?cie zielonym szlakiem do Murowa?ca. Mo?na te? pj?? w kierunku Czerwonym Wierchw, do Kopy Kondrackiej i st?d Kondratow? w d?.
Inn? propozycj? jest wycieczka z Ku?nic na Hal? G?sienicow? z r?n? tras? wej?cia i zej?cia: do wyboru mamy ??ty szlak przez Jaworzynk?, niebieski przez Bocza? i czarny drog? transportow? do schroniska. Z Murowa?ca warto jeszcze pow?drowa? nad Czarny Staw G?sienicowy.
Kolejna polecana trasa to Dolin? Roztoki do Doliny Pi?ciu Staww i najkrtsze zej?cie t? sam? tras?, lub - przy wi?kszej wytrzyma?o?ci dzieciaka - powrt przez ?wistwk?.
Oczywi?cie du?o wi?ksze mo?liwo?ci daje nocowanie w schroniskach, ale to ju? osobna opowie??
Kto ma ochot? podzieli? si? w tym miejscu swoimi radami i do?wiadczeniem, zach?camy!


?rd?o: https://www.facebook.com/Goryzdzieckiem

Ostatnio zmieniany czwartek, 15 sierpnia 2013 13:17

1 komentarz

  • Link do komentarza ZakopanePortal.pl niedziela, 27 października 2013 01:23 napisane przez ZakopanePortal.pl

    W?drwki po grach z dzieckiem to co? wspania?ego, gdy robi si? to w odpowiedzialny sposb. Gry z Dzieckiem znamy nie od dzi? i bardzo ich podziwiamy za to, ?e tak pi?knie dziel? si? swoj? pasj? z creczk? :) To wspania?e, ?e ta niezwyk?a rodzinka promuje wyprawy z dzieckiem w?rd u?ytkownikw Facebooka. Mnstwo osb idzie ich ?ladem, dzieli si? zdj?ciami, historiami.. Ro?nie nam nowe pokolenie mi?o?nikw gr :)

    Raportuj

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.


Partnerzy: