Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

czwartek, 28 sierpnia 2014 14:54

koncert w Schronisku Andrzejwka 6.09.2014!

andzrejowkaTradycyjnie co roku, na jesie? zapraszamy na koncert grupy Dom o Zielonych Progach do Andrzejwki.

 

06.09.2014, gdzina 20:00 wst?p wolny!

Dział: Aktualno?ci
czwartek, 28 sierpnia 2014 14:44

Festiwal Danielka 2014 ju? w ten weekend!

danielka2014

Poni?ej znajduje si? na bie??co aktualizowana lista wykonawcw, ktrzy wyst?pi? w ramach Danielkowego Koncertu Gwiazd 29 i 30 sierpnia 2014 roku. Po klikni?ciu na odno?nik otworzy si? strona ze szczeg?ami (sk?ad, historia, wideo-klipy itp.).

Koncerty poprowadz?:

  • Danielkowy Zlot Gwiazd cz. 1 (pi?tek, 29 sierpnia, godz. 18.00) Mariusz Ros? Zi?kowski
  • Danielkowy Zlot Gwiazd cz. 2 (sobota, 30 sierpnia, godz. 18.00) Antoni Muracki i Jacek Fol?ga
  • Danielkowy Konkurs (sobota, 30 sierpnia, godz. 14.00) Jasiek Szewczak
  • Koncert Laureatw, rozdanie nagrd (niedziela, 31 sierpnia, godz. 12.00) Jacek Fol?ga

Dział: Aktualno?ci
piątek, 08 sierpnia 2014 08:34

III edycja Festiwalu Doliny Sanu

dolina sanu
Niezwykle mi?o nam poinformowa?, ?e III edycja Festiwalu DOLINY SANU b?dzie mia?a miejsce. Pomimo utrudnie? zwi?zanych z remontem hotelu, zdecydowali?my si? kontynuowa? prace zwi?zane z kolejna edycj? tego wydarzenia i mamy nadziej?, ?e mo?emy liczy? na Pa?stwa i wszystkich mi?o?nikw i fanw Doliny Sanu. Po ogromnym sukcesie ostatniej edycji kolejna po prostu nie mog?a si? nie odby?, cho? b?dzie ona nieco inna ze wzgl?du na wspomniane okoliczno?ci.
III edycja festiwalu odb?dzie si? 16 sierpnia 2014 roku w miejscowo?ci Muczne w gminie Lutowiska w Bieszczadach na terenie Siedliska CARPATHIA.
Wracamy wi?c do korzeni i ponownie proponujemy regionalno multimedialny maria? prezentuj?c fascynuj?ce filmy i diaporamy w oprawie doskona?ej muzyki i przyrody.
B?dziemy go?ci? doskona?ych muzykw i go?ci, a w warstwie multimedialnej pojawi? si? diaporamy nie tylko dotycz?ce przyrody bieszczadzkiej. Sta?e elementy z poprzednich lat konkursy, wystawa i kiermasz r?kodzie?a, literatury i wyrobw kulinarnych.

Ramowy program III edycji festiwalu DOLINY SANU -16 sierpnia 2014

Pocz?tek dnia festiwalowego - godzina 16:00
Przywitanie go?ci oraz zapowied? nadchodz?cych atrakcji

Godz. 16:00 17:00
Koncert Zespo?u BARNABA

Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami.

Godz. 17:00 17:30
Konkursy dla dzieci
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.

Godz. 17:30 18:30
Koncert zespo?u KLAUS TRZASKA BAND
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.

Godz. 18:30 18:45
Rozstrzygni?cie konkursw, wr?czenie nagrd
Godz. 18:45 19:15
DOLINA SANU prezentacja
Obszar festiwalu - Rozpalenie ognisk

Godz. 19:15 20:30
Koncert gwiazdy wieczoru DOM O ZIELONYCH PROGACH

Godz. 20:30 21:30
CZ??? MULTIMEDIALNA: Pokaz Diaporam i filmw Andrzeja Bujalskiego, Mariusza N?dzy?skiego oraz Grzegorza Le?niewskiego w multimedialnej oprawie z go?cinnym udzia?em MARIUSZA MATERY i jego zespo?u.
PIERWSZY POKAZ DIAPORAM Z R?NYCH STRON ?WIATA!

Godz. 22:00
Zako?czenie festiwalu.

Dział: Aktualno?ci

Partnerzy: