Jesteś tutaj:Wydawnictwa»Dom o Zielonych Progach»Dom o Zielonych Progach - Tatika

Dom o Zielonych Progach - Tatika

dom_tatika

Tatika to pierwszy koncertowy album w dorobku zespo?u (nagrania pochodz? z kilku koncertw, ktre odby?y si? pod koniec 2010 r.). Zapis jest prezentacj? aktualnego stylu grupy.

Spis utworw:

1. Intro s?. muz. Dom o Zielonych Progach
/zarejestrowano XII 2010 podczas koncertu w Radomsku, czas utworu: 0.31/

2. W naszym oknie s?. Wies?awa Kwinto-Koczan, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano XII 2010 podczas koncertu w Olsztynie, go?cinnie na perkusji Jacek Kasprzycki z YesKiezSirumem, czas utworu: 2.27/

3. Znalezione s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 3.32/

4. Pie?? XXIX s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 3.47/

5. Jam s?. i muz. Andrzej Gniady, Marcin Lewo?
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 2.43/

6. Dla s?. Monika Getler, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 2.39/

7. Chudobnom s?. i muz. tradycyjne
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 3.56/

8. Marsz muz. Dom o Zielonych Progach
/zarejestrowano XII 2010 podczas koncertu w Radomsku, wersja Yapowa, czas utworu: 1.17/

9. Gry i ludzie s?. Jerzy Harasymowicz, muz. tradycyjna
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, piosenka wykonywana tak?e przez Micha?a ?angowskiego i Wojtka Szyma?skiego w ramach projektu Ze Starej Szuflady; oryginalny tytu?: Bielanka - Przyjazd, czas utworu: 4.21/

10. Trawy po?onin s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 3.59/

11. Folksite muz. Dom o Zielonych Progach
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Nowym S?czu, czas utworu: 2.49/

12. Zostanie tyle gr s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2010 podczas koncertu w Olsztynie, wersja afryka?ska z udzia?em borostworw oraz "Michaela Jacksona" (na pocz?tku) i Bartka Zgorzelskiego (na ko?cu); na perkusji go?cinnie Jacek Kasprzycki z YesKiezSirumem, czas utworu: 5.24/

13. Bez endu muz. Dom o Zielonych Progach
/zarejestrowano XII 2010 podczas koncertu w Radomsku, czas utworu: 0.18/

14. Dla Don Kichota s?. Dominika Zembrzuska, muz. Wojciech Szyma?ski
/zarejestrowano X 2009 podczas koncertu w Krakowie, na perkusji go?cinnie Gertruda Szyma?ska, czas utworu: 4.45/

Utwr przedpremierowy, udost?niony przez zesp? w internecie:

Premiera: 12 marca 2011 ( YAPA 2011)

?piewnik: piosenki zespo?u Dom o Zielonych Progach

Kup p?yt?

O zespole

Strona domowa zespo?u: dom.art.pl