Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Jesteś tutaj:Wydarzenia»Folusz 2012

Folusz 2012

Napisał 

folusz 2012 plakat

M?odzie?owy Dom Kultury w Ja?le organizuje ju? po raz czwarty Przegl?d Piosenki Turystycznej i Poetyckiej FOLUSZ 2012, ktry odb?dzie si? 30 czerwca br. (sobota) w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanis?awa Zaj?ca Senatora RP w Foluszu.

Impreza adresowana jest do m?odzie?y od 13 roku ?ycia. Uczestnicy (soli?ci i zespo?y) przygotowuj? do konkursu dwa utwory z kr?gu piosenki turystycznej, harcerskiej, poezji ?piewanej itp. z akompaniamentem w?asnym lub zespo?u nie dopuszcza si? korzystania z p?playbacku.

Konkurs rozpocznie si? o godz. 15.00. W jury zasi?dzie m.in. Apolinary Polek - autor i wykonawca piosenek, poeta, scenarzysta, laureat Zajazdu Bardw i Powrotu do Korzeni, dwukrotny finalista OPPA oraz zdobywca nagrd i wyr?nie? na takich festiwalach i przegl?dach jak Turystyczna Gie?da Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Por?bie, Yapa, ?rd?o wci?? bije. Koncert wieczorny w wykonaniu Apolinarego Polka odb?dzie si? o godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy!

Mo?na jeszcze zg?osi? swj udzia? w konkursie regulamin i karta zg?oszenia znajduj? si? na stronie www.mdkjaslo.pl

1 komentarz

 • Link do komentarza Witold Kida?a poniedziałek, 02 lipca 2012 20:45 napisane przez Witold Kida?a

  Wszystko wskazuje na to, ?e przesta?a obowi?zywa? granica wiekowa i ka?dy mo?e wzi?? udzia? w Przegl?dzie. To ju? melodia przysz?o?ci, a warto j? zanuci?, bo impreza w Foluszu ma spokojny charakter, jak sama miejscowo??, jak Beskid Niski na wyci?gni?cie r?ki.
  Uczestnicy prezentuj? utwory w?asne i te bardziej znane, a mam wra?enie, ?e poziom si? stale podnosi.
  Staram si? tu bywa? co roku, z tym wi?ksz? przyjemno?ci?, ?e wieczorem odbywaj? si? koncerty artystw, ktrych znamy i lubimy. Koncert Apolinarego w sobot? by? wyj?tkowy !
  Polecam i pozdrowienia !

  Raportuj

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.


Partnerzy: