Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Jesteś tutaj:Aktualno?ci»Relacja z Yapy 2013
wtorek, 12 marca 2013 15:48

Relacja z Yapy 2013

38. YAPA ju? za nami. Z racji, ?e wszystkie relacje z koncertw pisane s? chronologicznie, relacja wgrowa b?dzie wyj?tkowo przedstawiona wedle alfabetu. Zaczynamy!

Sala YAPYA jak Atmosfera

Tegoroczna YAPA zaskoczy?a wszystkich liczb? widzw. Stworzyli oni niepowtarzalny klimat z jednej strony poetycki, a z drugiej pe?en werwy i nutki yapowego szale?stwa! Ktry inny festiwal gromadzi na widowni stra?ackie syreny, wielkie budziki i pilotw papierowych samolocikw?!

Jerzy Bo?ykyapa vaderB jak Bo?yk

Inauguracja festiwalu nale?a?a jak zawsze do niezawodnego Jurka Bo?yka, specjalnie na jego koncert wgrowa ekipa przyby?a z po?wi?ceniem pospiesznym poci?giem! I nasze oczekiwania nie zosta?y zawiedzione, pojawi?y si? piosenki turystyczne, dentystyczne i ?piewane z rwnie utalentowan? Magd? Bo?yk.

C jak Cotton

Klub Cotton przyci?gn?? do siebie wiele gitar i g?osw, w przerwach mi?dzy koncertami t?tni? ?yciem i dudni? odg?osami wsplnego ?piewania. Tak wi?c zaw?aszczenie litery C uwa?am za ca?kowicie zas?u?one!

yapa andrzejewskiD jak Dzie? Kobiet

W tym roku YAPA zacz??a si? 8 marca, w bardzo mi?e, cho? pos?dzane o komunistyczne korzenie ?wi?to. Yapowicze nie zawiedli i rozdali Paniom na widowni kwiaty, ktre ozdabia?y potem pokoje w akademikach, le??c w wazonach improwizowanych z pewnych surowcw wtrnych :).

E jak Ekipa YAPY

Je?li ju? s?odzimy organizatorom, to na ca?ego wypada pogratulowa? udanej organizacji i ogarni?cia wielkiej grupy wolontariuszy!

F jak Fiko?ek

Fiko?ek to mityczny postrach ka?dego Yapowego wykonawcy. Niczym morski kraken wyskakuje on nie wiadomo sk?d i sieje pop?och na scenie. A publiczno?? mu kibicuje i domaga si? satysfakcji :). Tym razem pewn? innowacj? wprowadzi? Bartek Zgorzelski, prbuj?c swoich si? w fiko?ku z mikrofonem w r?ku. C?, wniosek z tego by? taki, ?e lepiej by?o wynaj?? kaskadera!

G jak Go?cie

Na 38. Yapie znw spotkali?my przyjaci? z ca?ej Polski, znw te? poznali?my wielu nowych ludzi, z ktrymi warto zdobywa? kolejne festiwale.

H jak Himalai?ci

?rodowiskiem grskim wstrz?sn??a niedawno wiadomo?? o zagini?ciu dwjki Himalaistw w drodze powrotnej z Broad Peak. Yapowa sala ucich?a nagle w niedziel?, gdy Bartek Pelton Zalewski zadedykowa? jedn? z piosenek w?a?nie im, wspinaczom schodz?cym z gr. A? ciarki przesz?y po plecach!

I jak InterRegio

Wtr?c? tu troch? prywaty, jako ?e ?dzka atmosfera najwyra?niej przenosi si? drog? kropelkow? w inne rejony Polski. W powrotnym poci?gu InterRegio konduktorzy, zobaczywszy yapowe atrybuty ekipy wolontariuszy wroc?awskiego WPKS-u, zaprosili wszystkich do swojego przedzia?u i zach?cali do grania!

J jak Jury

Jury, czyli innymi s?owy Konklawe Piosenki Turystycznej wyst?pi?o w bardzo szerokim sk?adzie. Werdykt by? wielkim, pozytywnym zaskoczeniem, miejsce wyjadaczy zaj?li bowiem wykonawcy m?odzi sta?em, o bardzo ?wie?ym repertuarze. Ale o nich b?dzie w dalszej cz??ci alfabetu!

K jak Katarzyna Rajewska i Andrzej Wawrzyniak

Duet ze Zdu?skiej Woli, ktry zagra? w spokojnym i czaruj?cym stylu. Pomimo braku fiko?ka jury nagrodzi?o jego wyst?p III miejscem w konkursie wykonawcw.

L jak Lokomotywa

Tak si? zdarzy?o, ?e rok 2013 jest w ?odzi rokiem Tuwima. Twrczo?? poety pojawia?a si? na YAPA dos?ownie co chwil?, najpierw w formie Ptasiego radia czytanego po kolei przez wykonawcw, a potem w piosence do s?w znanej wszystkim Lokomotywy. Uff, jak gor?co!

? jak ?d?

Oczywi?cie litera ? nale?y si? miastu ?d?, ktrego uroki odkrywali?my przez trzy festiwalowe dni. Co prawda do gr mu daleko, ale jak przekonali?my si? w listopadzie we Wroc?awiu wystarczy na chwil? zamkn?? oczy i poszybowa? wraz z muzyk? ponad szczyty!

M jak Mateusz Rulski-Bo?ek

Zwyci?zca tegorocznego konkursu, ktry zaprezentowa? publiczno?ci ballad? na cze?? C2H5OH. Buntownik z Uniwersytetu Warszawskiego, autor piosenek trudnych i jak sam okre?la zdegenerowanych, ktre maj? jednak swj kameralny, poetycki urok.

N jak Nieobecni

Zdobywcy II miejsca w konkursie wykonawcw, zagrali naprawd? ?wietnie, i podobno nawet byli obecni :). Przybyli do dalekiej ?odzi z G?ogowa i potwierdzili wysok? form? z minionych festiwali.

O jak Orkiszowe smako?yki

Pawe? Orkisz by? dla mnie prawdziwym, scenicznym fenomenem. Swoj? charyzm? o?ywi?by nawet kamie?, zm?czona ju? nieco publiczno?? zareagowa?a na jego wyst?p z niekrytym entuzjazmem. Bardzo, bardzo udany koncert!

P jak Politechnika ?dzka

Wygl?da na to, ?e to w?a?nie uczelnie techniczne s? najwi?ksz? lokomotyw? dla rozwoju polskiej kultury studenckiej. ?dzka Politechnika znw stan??a na wysoko?ci zadania i zapewni?a go?ciom dobr? infrastruktur?.

R jak Ranek

Yapowe poranki mieli?my okazj? ogl?da? nawet z sali koncertowej, sobotnie wyst?py gwiazd trwa?y bowiem niemal do 5:00. Publiczno?? jednak nie straci?a wigoru, gdy? czeka?a na ostatniego wykonawc?, czyli...

S jak S?odki Ca?us

...S?odki Ca?us od Buby! Widownia wykrzesa?a ca?y zapas si? na kiwanie si? w rockowych rytmach Rolling Stonesw sceny turystycznej. Gdy wybrzmia?y ostatnie bisy, niewiele ju? zosta?o do pierwszych promieni s?o?ca.

T jak Tak

YAPA co roku zaskakuje, tym razem na scenie mieli?my okazj? ogl?da? o?wiadczyny jednego z organizatorw :). Na szcz??cie odpowied? by?a pozytywna!

U jak U Studni

Swj koncert zagra? w pi?tek zesp? U Studni, z?o?ony g?wnie z dawnych cz?onkw Starego Dobrego Ma??e?stwa. W niemal rodzinnej atmosferze pos?uchali?my najnowszych piosenek, ?piewanych przez Dariusza Czarnego, Ol? Kie?b i Justyn? Wojtkowiak.

V jak Vader

Podczas wyst?pu Domu o Zielonych Progach na widowni pojawi?a si? delegacja Imperium z Gwiezdnych Wojen. S?dz?c po rytmicznych ruchach r?k Darth Vadera piosenka studencka przypada do gustu nawet czarnym charakterom ;-).

W jak Walec

Gdy na scen? wszed? Marek Andrzejewski, publiczno?? zgodnie za??da?a piosenki o walcu. A ?e ?ycie polega na walce, widzowie pozostali nieugi?ci a? do ko?ca!

Y jak Yapa

Z racji, ?e jedynymi polskimi s?owami na Y s? yeti i YAPA, wybra?em to bardziej pasuj?ce. Aczkolwiek ma?o brakowa?o, aby w ?odzi pojawi? si? ten wielki, w?ochaty stwr, albowiem nagle zapanowa?a...

Z jak Zima!

Po wyje?dzie z ciep?ego Wroc?awia wpadli?my nagle w kocio? ?niegu i mrozu. Ale ju? 5 minut po wyj?ciu z ?dzkiego dworca, gdy znale?li?my gr? (!) i potrenowali?my zjazd na karimacie, zrozumieli?my, ?e atmosfery YAPY nie popsuje nic! I oby tak dalej! :)

Grzegorz Pietrzak

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 marca 2013 16:13

2 komentarzy

 • Link do komentarza T jak Tuwim wtorek, 12 marca 2013 19:40 napisane przez T jak Tuwim

  Uchwa?? Sejmu VII kadencji z 7 grudnia 2012 rok 2013 og?oszony zosta? rokiem Juliana Tuwima. To dotyczy ca?ej Polski, nie tylko ?odzi.
  A w refrenie by?o ca?y czas "Buch - jak gor?co" :)

  Raportuj
 • Link do komentarza jk wtorek, 12 marca 2013 18:45 napisane przez jk

  Y jak YesKiezSirumem?

  Raportuj

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.


Partnerzy: