Tysi?c kilometrw

s?. i muz. Mariusz Borowiec

Jesie? gry maluje t?cz? barwnych cieni
Po??k?e li?cie ta?cz? ostatni raz
My jak ptaki odrywamy si? od ziemi
Bieszczady deszczu ?zami ?egnaj? jak zwykle nas

Zima od prze??czy bia?e bajki niesie
Nad morze prowadzi je ?wi?teczny list
My grzejemy si? w kamiennych blokw lesie
Wypatruj?c na rzece pierwszej kry

Tysi?c kilometrw jak morze ?wietlnych lat
Tysi?c kilometrw jak pory roku dziel? nas
Tysi?c kilometrw znowu do was mam
Skurczy si? tak szybko kiedy przyjdzie czas

Wiosna ciep?ym wiatrem nadzieje nam przynosi
Na po?oninach kwiaty ju? budz? si? ze snu
My jak plecak, co o marze? baga? prosi
Szukamy sobie miejsca d?wigaj?c dzie? po dniu

Tysi?c kilometrw jak morze ?wietlnych lat
Tysi?c kilometrw jak pory roku dziel? nas
Tysi?c kilometrw znowu do was mam
Skurczy si? tak szybko, kiedy przyjdzie czas

I lato na s?o?ca wozie drog? nam wskazuje
Poci?gi na bocznicach ju? nie chc? d?u?ej sta?
My jak ptaki wracaj?ce do swych gniazd
Ruszamy d?wi?kami gitar pok?on gr? da?

Tysi?c kilometrw jak morze ?wietlnych lat
Tysi?c kilometrw jak pory roku dziel? nas
Tysi?c kilometrw znowu do was mam
Skurczy si? tak szybko, kiedy przyjdzie czas
C F d e
a e F G
C F d e
a e F G

C F d e
a e F G
C F d e
a e F G

C F7+ d G
F G C C7+
a e F C
C F7+ d G

C F d e
a e F G
C F d e
a e F G

C F7+ d G
F G C C7+
a e F C
C F7+ d G

C F d e
a e F G
C F d e
a e F G

C F7+ d G
F G C C7+
a e F C
C F7+ d GSkomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.