Wieczr zimowy

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Martyna Lema?czyk

Wieczr zimowy
Taniec zamieci
Przed zwierciad?em szronu
Czarne smugi lasw
Lataj?ce po pokoju

Czajnik syczy jak ptak
Broni?cy gniazda
W ciemno?ci
?eby nie sp?oszy?
Chodz? na palcach


Krwawe g?ogi
Wieczr zimowy
Wspomnienie o nim
Bia?e odbi?y
Chusty po?onin
Czajnik syczy jak ptak...
e
A2A G6
D A
d7
e7
a7
d7 e7 a7
d7 G6 D2

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.