Wiosenne buczyny

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Martyna Lema?czyk

W ciszy gdy w przegubach d?oni
Pulsuj? kuku?ki
Zapala zawilce przed wspomnieniem
Ktre biegnie
Z rozwianymi do ramion ptakami
Z rozwianymi do ramion ptakami

Przelot chmur i zdarze?
Przelot twarzy ktre
Pozosta?y m?ode

Grski pejza? dorabia skrzyd?a
Postaciom ktre by?y tak wa?ne
Lecz wszystko znika za bukami
Twarze ?wiec? coraz s?abiej
Jak ksi??yc rano nad domem
Jak ksi??yc rano nad domem

W ciszy przelatuj? z drzewa na drzewo
Tylko puszyste
P?ki ?wiergotu

Bia?a skra bukw
Jak cia?o kiedy? kochane
Ktre rozsypuje si? w proch
Na drodze niebieskiej
Niebieska skra bukw dr?y
Niebieska skra bukw...
C e
F G
C e
F G
F G e
F G a

C F G
a e
F G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.