Jesteś tutaj:Muzyka»Dom o Zielonych Progach
Dom o Zielonych Progach

Strona zespo?u Dom o Zielonych Progach w portalu W grach jest wszystko co kocham...

poniedziałek, 04 lutego 2013 23:48

koncerty marzec - Dom o Zielonych Progach

dozp KONCERTY MARZEC
Koncerty marzec 2013. Dom o Zielonych Progach - bardzo cieszymy si? ju? na kolejne spotkania z Wami! Ju? w marcu zawitamy do kilku miast aby si? z Wami spotka? i wsplnie po?piewa? - zapraszamy na koncerty do:

- Sandomierza, Krakowa, ?odzi, Poznania,  Bielsko Bia?ej, Katowic, Rzeszowa, K?dzierzyna Ko?la, Opola...

A w kwietniu odwiedzimy kolejne miasta :-)

Do zobaczenia DoZP

wtorek, 18 maja 2010 17:25

Dom o Zielonych Progach

Sk?ad zespo?u:
- Basia Mendyk
- Marcin Skaba
- Bartosz "Pelton" Zalewski
- Wojciech Szyma?ski
- Artur Czerwi?ski (real. d?wi?ku)
Muzycy wsp?pracuj?cy:
- Gertruda Szyma?ska
- Mieszko Stanis?awski
- Maciek Dymek
- Tomasz Drabina
Dyskografia:
- Dom o Zielonych Progach (2004)
- Jam (2007)
SK?ADANKI CD:
W grach... cz. I
W grach... cz. II
W grach... cz. III
W grach... cz. IV
W grach... cz. V
W grach... cz. VII
MP3:
Dom
Drogi lesie
Gr mi ma?o
Gry mi ?wiec?
?emata
Mi?o?? z gr
Moja ziemia
Piosenka XXIX
Rozmowy
Zmartwychwstanie
Ostatnio na BLOGU:

Zesp?, ktry od kilku lat wyznacza pewien wyrazisty styl w projekcie W grach jest wszystko co kocham Posiada tysi?ce wiernych s?uchaczy w ca?ym kraju, na swoim koncie ma dwie autorski p?yty, ponadto wiele kompozycji zespo?u znajduje si? na projektowych sk?adankach W grach. Na, dziesi?ciolecie, ktre zesp? b?dzie obchodzi? w 2011 roku grupa zapowiada now? p?yt?. Uczestnikom koncertw W grach jest wszystko co kocham specjalnie nie trzeba przedstawia? tego zespo?u. Piosenki tej grupy nale?? dzi? ju? do kanonu piosenek najcz??ciej ?piewanych na grskich szlakach. ?ciana d?wi?ku i wykonawcza energia wyrywaj?ca z foteli nawet najbardziej leniwych widzw, s? znakiem firmowym tego zespo?u. Zesp? na sta?e tworzy obecnie 4 muzykw: Basia Mendyk wokal, Bartosz Pelton Zalewski bas i wokal, Marcin Skaba skrzypce i wokal oraz Wojciech Szyma?ski gitara i wokal oraz  autor wi?kszo?ci kompozycji.

Z zespo?em Dom o Zielonych Progach rozmawia Apolinary POlek

Sk?d si? wzi??a nazwa zespo?u?
Marzena Chabowska: Wojtek wymy?li?!
Na zasadzie jakiego? mrocznego zwidu czy inspiracji bardziej?
Daniel Madej: Jest wiersz pod tym tytu?em, do ktrego Wojtek zreszt? u?o?y? melodi?. Nam si? spodoba? Dom o Zielonych Progach i jako? si? przyj??o.
Czemu wi?c tak rzadko gracie ten utwr?
M: Dopiero go opracowujemy.
Sk?d si? u ciebie, Wojtku, wzi??a fascynacja Harasymowiczem?
Wojtek Szyma?ski: Nie wiem czy w moim przypadku mo?na mwi? o fascynacji Harasymowiczem. Po prostu lubi? niektre jego wiersze, nie tylko o grach, ale tak?e o innej tematyce. Na rwni z nim ceni? sobie te? twrczo?? innych poetw, cho?by wsp?czesnych: Toma z Sopotu (Tomka Borkowskiego przyp. Polek), Roberta Marcinkowskiego czy Kazimierza W?grzyna z Istebnej. To raczej fascynacja wsplnym poczuciem pewnych warto?ci, o ktrych cz?sto ka?demu z nas w ?yciu codziennym zdarza si? zapomina?, a poezja o?ywiona muzyk? niesie je do naszych serc w najbardziej przejrzysty i przyswajalny sposb.
A jak si? ma zesp? Dom o Zielonych Progach do zespo?u Kilku Przyjaci??
D: W naszym repertuarze jest kilka piosenek...
M: Wojtek zosta? po prostu! Cz??ci? wspln? jest Wojtek!
Dlaczego nie ma ju? Kilku Przyjaci??
W: To trudne pytanie, ale postaram si? na nie odpowiedzie?. Rzeczywi?cie gra?em w zespole Kilku Przyjaci?, a dzi? gram w Domu o Zielonych Progach. S? to jednak dwie r?ne rzeki. Kilku Przyjaci? by?o niestety skazanych na rozwi?zanie, czasami tak jest lepiej dla pewnych rzeczy, kontaktw mi?dzy przyjaci?mi. Bardzo dobrze wspominam granie z Myszk?, Kulk?, S?awkiem oraz Andrzejem. By?a te? przez pewien czas Agata, Kasia oraz na krtko Marta, ktra gra?a na skrzypcach. Z tym zespo?em dali?my pierwsze koncerty we Wroc?awiu: Lubi? spotka? si? z Grami, Wieczr w granatowym swym p?aszczu i w ko?cu W Grach jest wszystko co kocham. Od grania tego zespo?u we Wroc?awiu na wspomnianych wy?ej spotkaniach zacz?? si? jak my?l? oglnopolski projekt W grach.... To by?y naprawd? pi?kne spotkania, wszyscy z sentymentem o nich my?limy. Dom... to zupe?nie inny zesp?, inni ludzie, inna opowie??.
Mieszkacie w r?nych miastach. Jak wam si? udaje skrzykn?? na koncerty?
M: Jeste?my prawie jak rodzina cztery osoby z zespo?u stanowi? rodze?stwo.
D: Ja i trzy moje siostry. Dodatkowo od dzisiaj gra z nami brat szwagra.
M: Dzieci ju? te? si? przygotowuj? :-)
D: A skrzykn?? udaje nam si? przewa?nie na jeden dzie? przed wyst?pem, wtedy robimy szybkie prby gdzie popadnie.
M: W ubikacjach najcz??ciej.
D: W ubikacjach najcz??ciej, bo dobra akustyka.
No w?a?nie, to mia?o by? nast?pne pytanie...
M: A co? S?yniemy z tego?
No w?a?nie. Czy to jest jaki? rytua??
M: Nie! Po prostu dobrze si? tam s?yszymy.
D: W ubikacjach dobrze nam si? ?piewa.
M: Lepiej ni? na scenie :-)
Dlaczego akurat w ?e?skich, a nie w m?skich?
D: Bo ?adniej pachnie :-)
Wojtku, jak udaje Ci si? pogodzi? ?ycie rodzinne, artystyczne i organizatorskie? Czy czasem sypiasz?
W: Nie wiem jak, nie wiem czy godz? w?a?ciwie... Nie potrafi? precyzyjnie ci na to pytanie odpowiedzie?. Ostatnio ma?o sypiam, pewnie wy?pi? si? w zimie na Polanach, gdzie zamierzam pojecha? w grudniu...
A jakie s? wasze ulubione miejsca w grach?
D: Moje ulubione miejsce w grach to Cha?upa Elektrykw w Beskidzie Niskim. Jest to magiczne miejsce, w ktrym czas si? zap?tla i zawsze za ma?o czasu tam si? sp?dza. Je?eli chce si? stamt?d wyj?? po tygodniu, zawsze wychodzi si? co najmniej po p?tora.
Czy za rok mo?emy oczekiwa? kolejnego cyklu koncertw? Ten si? jeszcze nie sko?czy?, a niektrzy nie mog? si? ju? doczeka?...
W: Ja bardzo bym chcia?, ?eby kolejny cykl koncertw W Grach odby? si? za rok i ?eby?my mogli dotrze? do innych miast. Jest szansa, ?e na wiosn? odb?dzie si? koncert w Bielsku Bia?ej oraz w Katowicach, a przy okazji zahaczymy o jakie? klimatyczne schronisko...

Wroc?aw, 22 XI 2003 r.

Zdj?cie w nag?wku, zesp? podczas koncertu WPKS, Wroc?aw, 20.11.2010, fot. M. Wajnchold

czwartek, 11 kwietnia 2013 13:14

KONCERTY Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013

baner koncerty 04
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej stronie w dziale koncerty: http://dom.art.pl/koncerty

poniedziałek, 04 lutego 2013 23:56

KONCERTY MARZEC 2013

dozp KONCERTY MARZEC
Koncerty marzec 2013 - Dom o Zielonych Progach.

Ju? dzi? zapraszamy Was na kilka spotka? z nami w marcu. Tym razem zagramy w okolicach Sandomierza, Krakowie, ?odzi, Poznaniu, Bielsku Bia?ej, Katowicach, Rzeszowie, K?dzierzynie Ko?lu i Opolu!

Zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia :-)

poniedziałek, 17 września 2012 18:47

Gar?? wspomnie? :-)

09-14-2012 22-11-07

Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta?u Zbigniewa Rabendy z naszego koncertu w Schronisku Andrzejwka!

http://www.dom.art.pl/galerie/item/172.html

poniedziałek, 17 września 2012 18:44

Nowa muzyka - nowa p?yta!

na nowej p?ycie us?yszycie mi?dzy innymi tak? ot? piosenk? do tekstu Wies?ay Kwinto Koczan - B?DZIE LEPIEJ!

czwartek, 01 marca 2012 23:51

Z Piotrem Podgrskim i Anio?ami :-)

Wspomnienia :-) marzec 2009, z Piotrem Podgrskim naszym serdecznym Przyjacielem podczas koncertu z okazji 35 lecia AKG Halny Pozna?

Strona 1 z 3