Jesteś tutaj:Muzyka»Browar ?ywiec»Browar ?ywiec

Browar ?ywiec

Sk?ad zespo?u:
- Remigiusz Dydu?a
- Anna Ma?ysiak
- Pawe? Ma?ysiak
- Joanna Ulowska
Dyskografia:
- Nasza Jaworzyna (2005)
MP3:
Jaworzyna

Browar ?ywiec zacz?? swoj? przygod? ze scen? ju? dawno, bo prawie 40 lat temu. By? inicjatyw? grupy przyjaci? z Politechniki Krakowskiej, po??czonych wspln? pasj? do w?drwki i muzykowania. Nazwa zespo?u powsta?a zupe?nie spontanicznie podczas beskidzkiego rajdu, nawi?zuje do ?ywieckiego piwa, b?d?cego kiedy? synonimem niedost?pno?ci i doskona?o?ci.

Zesp? za?o?yli Jurek Stadnicki, Marek Pampuch i Remigiusz Dydu?a (Remik). Bardzo szybko do??czyli do nich Ela Lech i Jurek Reiser. W dzisiejszym jego sk?adzie wyst?puj?: Remik, Anna i Pawe? Ma?ysiakowie oraz Joanna Ulowska.

Repertuar Browaru ?ywiec z biegiem czasu ulega? znacznym zmianom. Pocz?tkowo grupa ?piewa?a g?wnie piosenki b?d?ce swoistym rajdowym folklorem, p?niej jednak zacz??a zmierza? ku trendom wyznaczanym przez "krain? ?agodno?ci". W latach 80. jej aktywno?? mocno os?ab?a, reaktywacji doczekali?my si? po ponad dekadzie - w 2003 roku.

Zdj?cie w nag?wku pochodzi ze strony zespo?u: zespolbrowarzywiec.pl.

Czytany 20075 razy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.