Jesteś tutaj:Muzyka»Cisza Jak Ta»Cisza Jak Ta

Cisza Jak Ta

Sk?ad zespo?u:
Ilona Karnicka - ?piew, skrzypce
Ola Fr?ckowiak - flet poprzeczny, ?piew
Hubert Liczba?ski - klarnet, djembe
Micha? ?angowski - ?piew, gitara
Mariusz Skorupa - gitara, harmonijka ustna
Darek B?dkowski - bas

Dyskografia:
- Zielona magia (2005)
- Sen natchniony (2006)
- Chwile (2008)
- Koncert w Radio Gda?sk (2009)
- Nasze ?wiaty (2011)
Sk?adanki:
- W grach... cz. VI (2009)
- Latarnia morska (2006)
- YAPA 2006
- YAPA 2008 

MP3:
Chrystus Bieszczadzki
Ciep?y sen o Bieszczadach
Mi?o?? w Cisnej
Nadzieja
P?acz
Zapach chleba
Rozsypaniec
Sen (Radio Gda?sk)
Ostatnio na BLOGU:

Sama poezja w idealnym po??czeniu ze scenicznym profesjonalizmem. Bogate aran?acje i wra?liwo?? na s?owo. ?aden ich wyst?p nie pozostawia s?uchaczy oboj?tnymi. Pracuj? w zapami?taniu, wydaj?c p?yt? za p?yt? i niezwykle cz?sto koncertuj?c w ca?ym kraju. Przemierzaj? tysi?ce kilometrw mi?dzy morzem a grami, swoje wra?enia z rwn? ?atwo?ci? opisuj?c w?asnymi s?owami, co czerpi?c z dorobku najs?ynniejszych poetw. Wspln? muzyczn? i koncertow? w?drwk? po ?wiecie piosenki poetyckiej i autorskiej rozpocz?li w marcu 2003 roku. Od pocz?tku istnienia zr?nicowane gusta muzyczne grupy przyjaci? wprowadza?y du?e urozmaicenie aran?acyjne do tworzonych piosenek. W utworach zespo?u s?ycha? akustyczne brzmienie gitar, skrzypiec, klarnetu, fletw czy harmonijki wzbogacane raz to mocnym, rockowym d?wi?kiem elektrycznej gitary solowej a innym razem nastrojowym brzmieniem saksofonu czy akordeonu. Wszystkie kompozycje muzyczne s? autorstwa cz?onkw zespo?u, a w warstwie tekstowej oprcz pie?ni autorskich Mariusza Borowca, Micha?a ?angowskiego i Mariusza Skorupy, inspiracj? do pisania muzyki s? wiersze Boles?awa Le?miana, Edwarda Stachury, Wojciecha Bellona, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jonasza Kofty i innych Mistrzw S?owa. Przez 8 lat istnienia zesp? zagra? ponad 140 koncertw na scenach piosenki poetyckiej w ca?ym kraju i wyda? 4 studyjne oraz jedn? koncertow? p?yt? cd/dvd.

Czytany 27048 razy

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.