Jesteś tutaj:Muzyka»Bez Zobowi?za?»Bez Zobowi?za?

Bez Zobowi?za?

Sk?ad zespo?u:
- Grzegorz "?mia?y" ?mia?kowski
- Robert Marcinkowski
Dyskografia:
- Sza?asolot (2010)
MP3:
R?e na tapecie
Sza?asolot
Uwielbiam prze??cze
Robert Marcinkowski:
Co?
Huragan
Idzie Grze?
Powrt poci?giem

Ten rzeszowsko-krakowski zesp? jest cz?stym bywalcem p?yt wydawnictwa "W grach jest wszystko co kocham". Jego sk?ad tworz? obecnie Grzegorz "?mia?y" ?mia?owski znakomity gitarzysta oraz Robert Marcinkowski krakowski poeta.

"Bez Zobowi?za?" to przede wszystkim charakterystyczny, oryginalny styl. Poezja dr?y tutaj w takt gitarowych nut, niebanalne kompozycje karmi? do syta muzyk? i wersami strof. Nazwa zespo?u mwi sama za siebie mamy tu do czynienia z lu?n? grup? grskich przyjaci?, ktrzy od czasu do czasu ubarwiaj? koncerty urokliwymi pie?niami.

Tom Borkowski okre?li? ich jako: Dwie wielkie, artystyczne osobowo?ci. Dwa filary zespo?u, ktrego piosenki od lat towarzysz? w?drowcom na grskich szlakach, acz trudno je by?o dot?d zabra? ze sob? do domu. Robert Marcinkowski cz?owiek renesansu; poeta, muzyk, architekt, rysownik, fotografik, nieprzeci?tnie utalentowany w ka?dej z tych dziedzin. Grzegorz ?mia?owski znakomity gitarzysta, oryginalny kompozytor, ?wietny wokalista, grski przewodnik, z wyboru bieszczadnik, w grach poszukuj?cy sensu ?ycia. Z po??czenia ich wra?liwo?ci, przy pomocy duchem pokrewnych przyjaci?, powsta?a ta d?ugo oczekiwana p?yta. Ju? za chwil? przekonacie si?, Drodzy S?uchacze, ?e warta by?a tego czekania. Niech te s?owa i ta muzyka b?d? dla Was inspiracj?, jak? by?y dla tych, ktrzy mieli okazj? spotka? si? z nimi wcze?niej. 

Z Robertem Marcinkowskim rozmawia Apolinary POlek

Co si? sta?o z zespo?em Bez Zobowi?za??
Ojczyzna wymaga obrony i oby ?mia?emu pancerz silnym by? w obronie ojczyzny w Bo?ni...
A jak wrci?
Jak wrci, to oczywi?cie b?d? nagrania, du?o gitarowania i du?o chodzenia po grach.
Czyli nic si? nie sko?czy?o!
Oczywi?cie, ?e nie!
Fajnie! Czy nadal b?dziesz rozwija? jednak swoj? dzia?alno?? solow??
Jedno drugiemu nie przeszkadza. ?mia?y nie pisze tekstw tylko muzyk?, w zwi?zku z czym na naszych wsplnych p?ytach dominuje jego muzyka. W pierwszej edycji W grach jest wszystko co kocham jego kawa?ki wyra?nie wygrywaj?, ja mu robi? chrki i drug? gitar?. Natomiast na koncertach, poniewa? moje piosenki nie s? zwi?zane z Harasymowiczem, tworz? co? w rodzaju przerywnikw. A tutaj, poniewa? nie jest to wieczr typowo po?wi?cony Harasymowiczowi, pozwalam sobie wyst?pi?.
Czy okre?li?by? si? mianem barda czy tourist singera?
Ja najbardziej czuj? si? nie wykonawc?, ale autorem tekstw albo muzyki. Nie jestem muzykiem i nie mam predyspozycji wokalnych.
Ale bisowa?e? dzi?, bisowa?e? na koncercie w Krakowie...
R?ne rzeczy si? dziej?. Powiedzmy, ?e poczu?em si? dowarto?ciowany jako autor.
A jakby? opisa? styl swoich piosenek komu?, kto jeszcze ich nie s?ysza?, a mg?by si? zainteresowa??
Teksty wygrywaj? z muzyk?, a w?rd muzyki bliskie mi s? rzeczy odrobin? bluesuj?ce. Takie, ktre s? rzadziej grane w grach. Blues nie jest muzyk? grsk?. U mnie jest.
Czyli bardziej poezja ?piewana ni? piosenka poetycka?
Chyba tak. Teksty s? wa?niejsze i powstaj? najpierw jako wiersze. Dopiero p?niej staj? si? piosenkami.
Gdzie mo?na us?ysze? Twoje piosenki poza koncertami W grach...?
W Dworku Bia?opr?dnickim w Krakowie i w innych miejscach, gdzie ilustruj? piosenkami wyst?py innych autorw z poezj?.
A sam nie dajesz recitali?
Z rzadka.
A nie na ?ywo? Czy istniej? jakie? sk?adanki, p?yty?
Nie mamy takich p?yt z ZAiKSem i hologramem. Istniej? zarejestrowane piosenki. Nie handlujemy nimi, tylko rozdajemy znajomym.
Czy piosenkami tego typu da si? zarobi? na chleb?
Ja sobie takiego celu nie stawiam. Raz w czas rzeczywi?cie robi?em co? takiego z wierszami. Zostawia?em stert? tomikw i wraca?em z kapeluszem r?nych datkw. Ale to nie jest dzia?alno?? specjalnie zarobkowa i prawie wszyscy traktuj? to amatorsko.
Co zatem robisz zawodowo?
Jestem nauczycielem na wydziale architektury w Krakowie. Poza tym projektuj?.
A bywasz jeszcze Pod Niemcow? w Beskidzie?
Staram si?. Kiedy tylko mog?, staram si? bywa? w wielu miejscach w Polsce.

Wroc?aw, 22 XI 2003Zdj?cie w nag?wku, koncert promuj?cy p?yt? Sza?asolot, WPKS, Wroc?aw 2010, fot. M. Wajnchold
Czytany 18632 razy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.