chwilanieuwagi
Jesteś tutaj:Muzyka»Chwila Nieuwagi»Blog Chwili Nieuwagi
Blog Chwili Nieuwagi

środa, 17 października 2012 11:45

Chwila Nieuwagi - II miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie :)

Napisała

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e nasz duet gitarowo-wokalny (Martyna i Andrzej) jako Chwila Nieuwagi, wyst?piwszy w konkursie 48 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, zaj?? zaszczytne II miejsce. Nagrod? wywalczyli?my sobie wykonuj?c autorskie utwory Dzwony do s?w wiersza Marii Konopnickiej, Od ostatniej niedzieli (s?. Jan Kasprowicz) oraz Prospekt (s?. Wis?awa Szymborska). Poziom konkursu w tym roku by? pono? wyj?tkowo wysoki (jury podkre?li?o to w werdykcie), co powoduje, ?e jeste?my jeszcze bardziej dumni z naszego wyr?nienia :)
By?o ono dla nas niezwykle mi?? niespodziank?. Gratulujemy wszystkim laureatom, a w szczeglno?ci zdobywcom I miejsca zespo?owi ROBODROM z Warszawy, ktry okaza? si? dla nas odkryciem muzycznym roku oraz zdobywcom III nagrody zespo?owi MI??SZ z Lublina dawcom nies?ychanej dawki energii i pozytywnego my?lenia!


www.chwilanieuwagi.pl
poniedziałek, 24 września 2012 18:38

Od?wie?amy list? koncertw wrze?niowo-pa?dziernikowych - Chwila Nieuwagi zaprasza!

Napisała
wtorek, 11 września 2012 10:19

Chwila Nieuwagi - wrze?niowo - pa?dziernikowe koncerty ZAPRASZAMY!

Napisała
wtorek, 26 czerwca 2012 21:31

zapraszamy na koncerty! Chwila Nieuwagi

Napisała
sobota, 12 maja 2012 11:08

"Koncert na Ogrodowej" - Adam Ziemianin & Chwila Nieuwagi w Rybnickim Centrum Kultury, 22 maja, 19:00

Napisała
sobota, 12 maja 2012 11:02

zapraszamy na koncerty! Chwila Nieuwagi

Napisała

Wiosna - wi?c i my budzimy si? do wzmo?onej dzia?alno?ci koncertowej :) Serdecznie zapraszamy na najbli?sze koncerty Chwili Nieuwagi:

 • 12 MAJA 2012
  Dni Wojewdztwa ?l?skiego - Carrantuohill & Fanfare Ciocarlia - go?cinnie Martyna Czech - Rybnik Kampus 18:00
 • 14 MAJA 2012
  Cieszyn - aula Uniwersytetu ?l?skiego - Cieszynalia" 17:00

   

 • 22 MAJA 2012
  Rybnickie Centrum Kultury - "Koncert na Ogrodowej" - Chwila Nieuwagi & Adam Ziemianin 19:00

   

 • 24 MAJA 2012
  Zabrze - Kino "Roma" - premiera p?yty Egon Alter oraz go?cinny wyst?p Chwili Nieuwagi

   

 • 23 CZERWCA 2012
  G?ucho?azy - Dom Kultury

   

 • 30 CZERWCA 2012
  Pasterka - Gry Sto?owe - "Festiwal Pasterskie Anio?y" - premiera 8 cz. sk?adanki "W grach jest wszystko co kocham"

   

 • 07 LIPCA 2012
  Nowa Ruda - Bieguny Sztuki

   

 • 28 LIPCA 2012
  Rudawki Janowickie - Schronisko Szwajcarka - Festiwal "Polana"

Gor?co polecamy!

www.chwilanieuwagi.pl

czwartek, 12 kwietnia 2012 23:04

Wiosenne koncerty Chwili Nieuwagi

Napisała

Wiosenne koncerty Chwili Nieuwagi

Zapraszamy:

 • 14 KWIETNIA 2012
  Rybnik Duszpasterstwo Akademickie -Koncert dla Hospicjum, godz. 18:00, szczeg?y na stornie: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,and-8222;zonkilowy-weekendand-8221;-koncert-dwoch-poetyckich-duetow-,wia5-3267-16957.html

   

 • 21 KWIETNIA 2012
  Czerwionka MOK - 50-lecie nadania praw miejskich, godz. 17:00

   

 • 28 KWIETNIA 2012 
 • Rudy Wielkie - koncert w ramach fina?u akcji spo?ecznej "III wielkie wiosenne sprz?tanie rzeki Rudy", szczegly na stronie:  http://aktywni.net.pl/index.html
 • 06 MAJA 2012
  Carrantuohill & Martyna Czech - Warszawa Amfiteatr - Park Sowi?skiego, godz. 17:00

 • 22 MAJA 2012
  Rybnickie Centrum Kultury - Koncert na Ogrodowej - Chwila Nieuwagi & Adam Ziemianin

 

 

Polecamy w szczeglno?ci nasz "Koncert na Ogrodowej" ... szczeg?y poni?ej.

 

Rybnickie Centrum Kultury oraz zesp? Chwila Nieuwagi zapraszaj? 22 maja 2012r. (wtorek) o godz.19:00 na wyj?tkowe poetycko-muzyczne spotkanie, ktrego specjalnym go?ciem b?dzie jeden z najbardziej uznanych wsp?czesnych poetw, laureat licznych konkursw i nagrd literackich - Adam Ziemianin. Wielk? popularno?? przynios?y mu wiersze ?piewane przez Krzysztofa Myszkowskiego i zesp? Stare Dobre Ma??e?stwo (m.in. p?yty: Makatki i Czarny blues o czwartej nad ranem), a tak?e przez Woln? Grup? Bukowina.

Losy rybnickiego zespo?u i pana Adama, w ostatnim czasie do?? cz?sto splataj?ce si?, doprawodzi?y do powstania wsplnego projektu Koncert na Ogrodowej, podczas ktrego publiczno?? zaproszona zostaje do w?drwki po poetycko-muzycznym ?wiecie rodzinnej ulicy Adama Ziemianina. Oprcz starszych wierszy, takich jak List do Ogrodowej b?dzie mo?na z ust autora us?ysze? utwory pochodz?ce z najnowszego, wydanego w listopodzie 2011r., tomiku pt.Wilcze podniebienie. Muzyczn? cz??? koncertu zagospodaruje Chwila Nieuwagi - rybnicka formacja, ktra w ostatnich trzech latach zdoby?a najwy?sze laury na czo?owych festiwalach piosenki poetyckiej, folkowej, artystycznej oraz turystycznej. Debiut p?ytowy (wydanie kr??ka Niepoprawna Muzyka) mia? miejsce w maju ubieg?ego roku i odbi? si? szerokim echem w ?wiecie Krainy ?agodno?ci. Chwila Nieuwagi koncertuje dzi? po ca?ej Polsce, przygotowuj?c si? jednocze?nie do wydania kolejnej p?yty (jeszcze w tym roku!).

Koncert na Ogrodowej, mimo i? odb?dzie si? w g?wnej sali Rybnickiego Centrum Kultury, b?dzie mia? kameralny charakter - liczba miejsc jest ograniczona (ok. 200). Zainteresowanym biletami polecamy wi?c szybki zakup wej?ciwek.

 

Pozdrawiamy,

www.chwilanieuwagi.pl

Strona 1 z 5