Dno potoku

s?. i muz. ?

Dno potoku jak cieni mozaika
W koniczynie ma?a dzika pszczo?a
Zapach miodu ?al wyt?umi
Pi?kna panna przyjdzie |x3
Zjawa, bogini beskidzka

Panna idzie pylist? drog?
Droga, o ktrej zapomnia? bg
Zapach dymu czasem wiatr przyniesie
?zami rosy p?acze mg?a

Z drogi tej kamienie wystaj?
O korzenie ka?u?a potyka si?
Ta droga wiedzie chyba hen do nik?d
Nie odpowie gdy jej spytasz si?, spytasz si?

Pewnie nie pami?ta, nie pami?ta gdzie,
Nie odpowie Ci, gdzie zaczyna si?

Ona tylko strze?e tajemnicy swej:
Sto lat temu ko? zgubi? podkow?

Kto j? znajdzie b?dzie wieczne szcz??cie mia?
Kto j? znajdzie ten szcz??cie b?dzie mia?

?lepe buki wypatruj? oczy
Za dziewczyn? ktra t?dy sz?a
W mg?y welonie brodzi?a prze?roczym
Ca?kiem naga |x3
Zjawa, bogini beskidzka
e D e

C D e G

C D
h e

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.