Magiczna wi??

s?. MC Kitty, muz. ?za

Mi?o?? zapanuje
Magiczna wi??
Ona jest spe?niona
Otwiera si?

Kiedy jasna zima
otuli sw? szat?
Iskrz?cym suknem
Ogarnie ci? | bis

Ch?odu nie poczujesz
serce mocno bije
Uczucie jest silniejsze ni?
Wydarze? bieg

W tafli puchu bia?ego
Rozrzucone p?omyki
W ?rodku ?nie?nego pola
Gor?cy blask

On ju? nigdy nie zga?nie
Gdy tylko mocno wierzysz
??czy nies?ychanie
Niewidocznie

Drzemie w starych drzewach
Poszukaj jej
Jest ca?a ze s?o?ca
Magiczna wi??
G C9/7
A7/4 DG C9/7
D F
G C9/7
D D4 D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.