Szczyt

s?. W?adys?aw Broniewski, muz. Tomek Fojgt

Nieruchomy wynios?y i z?y
W kamie? zakl?ty senny
Czo?em roztr?ca chmury i mg?y
I krzyczy krzykiem kamiennym.

W gr? wypuszcza or?y z gniazd
W d?- gromy czerwone z gar?ci
Oczy przebite gwo?dziami gwiazd
Kamieniami lec? w przepa?cie.

Jest wielka rado?? i wielki gniew
W wichurach, co niebem j?cz?
Kamie? z przepa?ci?, z wichrem ?piew
W chry si? ??cz? prze??cz?.

Jak szczyt wyd?wigam nad mg??
Niewidzialne i dumne pi?kno
Tam t?cza we ?zie pryska jak szk?o
Tam t?skno, tam pi?kno
[Capodaster III]
-

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.