Z?ockie niebo cerkiewne

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Grzegorz ?mia?owski

W dziupli ikon drzemi? bezrobotni prorocy
Zas?aniaj? si? od ?wiata lilij? ?wi?t?
I planety podobne do s?onecznikw kr???
Modr? kopu?? cerkiewn?

Jest tam i ksi??yc z brdk? chudy jak diasek
I jest komet twarz smag?a z czerwonymi wst?gami
I s?o?ca lwia g?owa i gwiazd modry piasek
I p?ynie ?wi?ta Olga z ogromnymi oczami

I kr??? planety i trwa ?emkw niebo
Mocno tkwi? w ziemi cerkiewne korzenie
Kt? zatrzyma w jego jastrz?bim locie s?o?ce ?emkw
Kt? zatrzyma ich maj? bucz?c? jak trzmiel ziemi?
Kt? zatrzyma w jego jastrz?bim locie s?o?ce ?emkw
Kt? zatrzyma ich maj? bucz?c? jak trzmiel ziemi?

Jest tam i ksi??yc z brdk? chudy jak diasek
D C5 G D G fis7 h A7
D C5 G D G fis7 h7
e fis h7 A2
G A D

h A G D
C5 G D D A
h A G D
e fis G A D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.