Pani J.

s?., muz. Grzegorz ?mia?owski

G C / D C x 2
Przyjechali trzej krlowie jutra
Przyjechali tury?ci w bobrowych futrach
Kamizele w rajskie kwiaty / Ka?dy by? i by? bogaty
Powiali cylindrami / Zakurzyli Wartburgami
Zakurzyli Wartburgami

Chcieli naby? Narodzenie
Zapytali w jakiej cenie
Razem z grami z gwiazd? / z wszystkim sza?as kupi? chcieli
Nied?wiedziowie si? za?mieli
Nied?wiedziowie si? za?mieli

Poszli z nimi na przechadzk? / Szli jedlami ciemnym laskiem
Zapytali nied?wiedziowie / Jak Wam nie wstyd ?wiat kupowa??
Las leluje / las leluje

A krlowie ?e dzi? takie s? zwyczaje
?e niewielkie kraiki kupuje si? jak kramiki
Razem z chor?giewk? / I ?wi?toja?skim chlebem
I ?wi?toja?skim chlebem

A mi?ki si? zbuntowa?y / Krle troch? spopycha?y
Pozbierali ich potem / I wys?ali za zwrotem
I wys?ali za zwrotem

A za ten dukatowy / papir z?oty porzucony
Maria futra se kupi?a / ?wi?ty Jzef pantalony
Zbudowali w grach pensjonat Pod Gwiazd?
Mieli kadilak kremowy / I wyl?garni? anio?w w?asn?
I wyl?garni? anio?w w?asn?

A nied?wiedzie spa?y i spa?y do wiosny
A nied?wiedzie spa?y do wiosny
D G D G D G A G
e6 h7 e6 h7 A G A
D G D G D G D
e6 h7 G A D G D C5 D G D 4 D

Fis7 h7 G A
D7+ Fis7 h7
G7 A7
B7 A7 D G D C5 D G D 4 D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.