Chatka II

s?. Bochenek, muz. Grzegorz ?mia?owski


B?d? odchodzi? i na pewno wrc?
Do tej chatynki pe?nej zi? i malin
Gdzie serdeczno?ci zach?anny ucze?
Kocha?em tych, co mnie kochali
Gdzie zsiad?e mleko pi?em duszkiem
Nie ?pi?c przez tysi?c przegadanych nocy
Z d?oni dziewcz?cej szykuj?c poduszk?
W t? jedn? mroczn? jak jej oczy

B?d? odchodzi? i wrc? niebawem
Do was przyjaci? w tej starej chacie
Powiemy sobie, co z dawna dawien
Spisali ludzie w poufny pacierz
A A2 A A2
A A2 h2
D2 A2
fis E
D E A |2x


|
| x2
fis E D |2x


|
| x2
fis E D |2x

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.