Zostali w grach ?wi?ci

s?. A.K.Torbus, muz. Grzegorz ?mia?owski

E fis A2 E E cis Fis7 A2 H2 H7

E E4 E E4

Zostali w grach nasi ?wi?ci
Zima im ?niegiem w twarze kurzy
W strumykach traw? poro?ni?tych
Szukaj? ?ladu letniej burzy
W grach zostali nasi ?wi?ci
Dziki im w grudzie ryja mod?y
W lesie trwa jeszcze zapach mi?ty
Szyszkami dzwoni? noc? jod?y

E H A E H A cis* H2 A2 C D

Zostali w grach nasi ?wi?ci
Wiara ostyg?a na ikonie
L?kiem pomarz?y szyby cerkwi
Zgubi?y ??ki grzechu w szronie
W grach zostali nasi ?wi?ci
W?asn? niemoc? zadziwieni
Pies mokrym nosem w sianie w?szy
Gor?ca strawa dymi z sieni
Zostali w grach nasi ?wieci
Zima im w twarze ?niegiem kurzy
Szukaj? ?ladu
Letniej burzy
| x2E fis*
A2 E
cis7 h7
C C2 D

C D C D C D | x 3
E
E H A E H A cis* H2 A2 C D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.