Modlitwa mojego wieku

s?. Adam Ziemianin, muz. Grzegorz ?mia?owski


Ty ktry ?mieszne kawki
nauczy?e? lata?
Ty ktry jeste?
z tego i nie z tego ?wiata
Ty ktry wiosennym s?o?cem
nape?niasz mieszkania
Ty ktry da?e? nam
trudne przykazania
Uchowaj dzisiaj od nienawi?ci
Moje serce, moje oczy, moje my?li
Na na na na
Ty, ktry stworzy?e?
ja?minu ga??zk?
Ty, ktry orzech w?oski
Zawi?zujesz w pi?stk?
Ty, ktry do morza
Prowadzisz swe rzeki
Ty, ktry zm?czonym
zamykasz powieki
Uchowaj dzisiaj od nienawi?ci...
G5C5G5C5 | x2
G5 C5 e7 h C G
F C G /G5 C5 G5 C5/

G5 C5 e7 D | x2
G5 C5 e7 D |
C2 D2

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.