Zobacz wszystkie blogi
piątek, 21 września 2012 17:24

Federacja i poematy Stachury w radiowej "Trjce"

Napisał

Jan Kondrak: Edward Stachura Wi?c, je?li kto? twierdzi, ?e zna twrczo?? Edwarda Stachury znaj?c tylko jego piosenki to wie niewiele o tej twrczo?ci. Ten kto zna jego poematy - troch? wie. Kto zna proz? i poematy wie wszystko.

Piosenki Stachury s? doskonale znane. Federacja ju? przed paru laty wzi??a na warsztat poematy. Najlepiej znana jest niew?tpliwie Missa pagana. Federacja jednak si?gn??a po wszystkie pi??, swoje poczynania w tym temacie prezentuje w programie Stachura - Poematy, a na pocz?tku wrze?nia w koncercie w radiowej "Trjce".

Mi?o nam poinformowa?, ?e na ?amach Stachuriady pojawi? si? w?a?nie artyku? relacjonuj?cy ten koncert. Krzysztof Wi?niewski, autor artyku?u, dla potomno?ci zachowa? nad wyraz ciekawe komentarze Janka Kondraka do poematw, umieszczaj?c je w swoim tek?cie. Ca?o?? do przeczytania w tym miejscu: http://stachuriada.pl/federacja-w-trojce.html.

piątek, 21 września 2012 12:23

Wywiad dla Kronikarza

Napisał

Zapraszamy do przeczytania wywiadu dla portalu Kronikarz.

http://kronikarz.org.pl/wywiady/ewa-alicja-slomska/4069-cisza-jak-ta

poniedziałek, 17 września 2012 18:47

Gar?? wspomnie? :-)

09-14-2012 22-11-07

Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta?u Zbigniewa Rabendy z naszego koncertu w Schronisku Andrzejwka!

http://www.dom.art.pl/galerie/item/172.html

poniedziałek, 17 września 2012 18:44

Nowa muzyka - nowa p?yta!

na nowej p?ycie us?yszycie mi?dzy innymi tak? ot? piosenk? do tekstu Wies?ay Kwinto Koczan - B?DZIE LEPIEJ!

wtorek, 11 września 2012 10:19

Chwila Nieuwagi - wrze?niowo - pa?dziernikowe koncerty ZAPRASZAMY!

Napisała
środa, 05 września 2012 11:35

Czas.

Napisała

Czas.

 

Zdejmuj? z siebie

przykrtki czas,

podzielony mi?dzy

strony klasykw

ulicznego grajka

podziw dla lotu,

jak bochen chleba,

biedronki.

Wk?adany o poranku

mia? jeszcze puste

kieszenie i przyzwoit?

d?ugo??.

W cieple emocji

i wilgoci wzrusze?,

sfilcowa? si? za moimi

plecami.

Noc?, przewieszony

przez oparcie spraw

niedomkni?tych,

znowu udaje co to nie on

i ile jeszcze potrafi

otuli?.

 

WUKA (www.wukowiersze.pl)

Po wakacjach wracamy z audycj? Jurka Kru?ela. Dzi? prezentujemy Wam rozmow? z Andrzejem Mrozem oraz jego piosenk? pt. Turystyczny toast. Zapraszamy do s?uchania.


Audycja nr 15
Dodane 3.09.2012


sobota, 18 sierpnia 2012 16:00

Bieszczadzki wieczr.

Napisała

Bieszczadzki wieczr.

 

Nad Po?onin? czerwonym winem,

zmierzch si? zasmuci?.

W rozwianych grzywach pasikonikw,

wiatr cicho nuci.

 

Bukowe cienie schodz? w doliny,

po?piesznym krokiem.

Tul? w ramionach szczebiot gniazd ptasich,

przed ch?odnym mrokiem.

 

Gdzie? od ogniska, pachn?c? dymem

melodi? niesie po ro?nych ??kach,

wieczr bieszczadzki,

by znikn?? w lesie.

 

A gdy ju? wszystko stanie si? cisz?

w t? noc sierpniow?,

snopami iskier wybuchnie niebo,

nad nasz? g?ow?.

 

Z tomiku "Nocne niebo ?piewa Anio?ami"

(www.wukowiersze.pl)

 

czwartek, 16 sierpnia 2012 17:15

"W?a?nie tu" eL-Cookizo feat Martyna Czech :)

czwartek, 16 sierpnia 2012 17:15

W?a?nie tu


"Wideo jest swoistym ho?dem dla miejsc wa?nych dla ka?dego z nas, w ktrych to przysz?o nam si? wychowa?, mieszka? lub ktre z r?nych przyczyn niejednokrotnie musieli?my opu?ci? i nie potrafimy o nich zapomnie? ".

Teledysk mo?na zobaczy? tutaj:
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybnicki-rap-z-chwila-nieuwagi-wideo-,wia5-3267-17958.html
 

Na pocz?tku wrze?nia ma pojawi? si? p?yta Na peryferiach wszech?wiata autorstwa Micha?a Kukie?ki, bardziej znanego jako eL-Cookizo