Zobacz wszystkie blogi
poniedziałek, 12 grudnia 2011 16:57

G?usujcie w pi?tek 16.12.2011r - Festiwal Reminiscencje Kabaretu Starszych Panw z Chwil? Nieuwagi

Napisała

Szykuje si? uczta dla wszystkich mi?o?nikw niezapomnianych przebojw Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W najbli?szy pi?tek 16 grudnia o godz. 20:00 w Studenckim Centrum Kultury UO rozpocznie si? dwudniowy Festiwal Piosenki Poetyckiej "Reminiscencje Kabaretu Starszych Panw". Gwiazdami imprezy b?d? Jaros?aw Wasik i Lora Szafran. Obowi?zuj? bezp?atne wej?ciwki. Pi?tkowy koncert b?dzie transmitowany na antenie Radia Opole (radio.opole.pl)  i radiosygna?y.pl  od godz. 20:05.

 

Festiwalu potrwa dwa dni. W pierwszym dniu zmaga? si? b?dzie siedmiu laureatw przegl?dw poezji ?piewanej z ca?ej Polski: Barbara G?sienica-Giewont, Tomasz Ste?czyk, Jakub Pawlak, Barbara Beuth, Dominika Barabas, ?cibor Szpak oraz my, czyli Chwila Nieuwagi. Uczestnicz?cy w konkursie wykonawcy za?piewaj? po dwie autorskie kompozycje oraz jedn? twrcw Kabaretu Starszych Panw. Wokali?ci b?d? walczy? o g?osy publiczno?ci, s?uchaczy Radia Opole oraz internautw, ktre to g?osy zadecyduj?, kto zwyci??y. Pierwszego dnia Reminiscencji" gwiazd? wieczoru b?dzie Jaros?aw Wasik.

W sobot? (17.12) odb?dzie si? gala fina?owa, a wydarzenie zako?czy koncert Lory Szafran, ktrej akompaniowa? b?dzie Wojciech Gogolewski.

Festiwal Piosenki Poetyckiej "Reminiscencje Kabaretu Starszych Panw" nawi?zuje do opolskich Reminiscencji", ktre do ko?ca lat 90 odbywa?y si? cyklicznie w Opolu.

Podczas festiwalu odb?dzie si? rwnie? prezentacja oraz licytacja monet z wizerunkiem Kabaretu Starszych Panw wydanych przez Narodowy Bank Polski b?d?ce kolejn? monet? z cyklu Polska Muzyka Rozrywkowa.

Organizatorami wydarzenia s? Stowarzyszenie Pogodnych Artystw STOPA" i Narodowy Bank Polski. Radio Opole obj??o wydarzenie patronatem medialnym.

 

Zach?camy do oddania g?osu na najlepszego wykonawc? ;)

piątek, 09 grudnia 2011 17:05

Nie przepadam za zim?.

Napisał

wuka17


Nie przepadam za zim?.

?eby tak, jak trawa zetla?a,
przespa? wszystkie smutki pod ?niegiem.
Wiosn? zbudzi? si? znowu do ?ycia,
pod ?urawi, na niebie, ?ciegiem.

Wyhaftowa? kolorowe pejza?e,
na zbyt szarym kawa?ku codzienno?ci
i k?opoty jak nitk? uci??
i pami?ta? zesz?oroczne rado?ci.

Przez zimow?, wieczorow? por?
tak si? jako? przemyci? cudnie,
?eby prosto przez wiosn? trafi?,
na gor?ce roku po?udnie.

Nic na to nie poradz?, nie przepadam za zim? i ju?! WUKA

czwartek, 01 grudnia 2011 19:11

Zaduma.

Napisała

wuka16Ci??kim o?owiem,
niebo nawisa.
Przydro?ne chwasty,
wiatrem targane.
Biel? pokryta,
doliny misa.
S?o?ca wygl?da,
zmarzni?ty ranek.
P?ki jemio?y,
tul? si? w drzewa
jak choinkowe
bombki, ?wi?tecznie.
I swe zimowe,
kol?dy ?piewa wrbel,
pod dachem skryty
bezpiecznie.
I szare chmury
i dym z komina.
I w duszy szaro,
jak p?nym zmierzchem.
I t?skn? strun?,
tr?ca? zaczyna,
Anio? Zadumy
zaspany jeszcze.

Wybaczcie, ?e smutnawo ale przecie? ?ycie to amplituda . Bywaj? ranki pe?ne s?o?ca i takie,

?e trudno co? wy?uska? z mglistej pow?oki krajobrazu. A i zaduma? si? czasem warto. Potem

ju? tylko czeka? na ja?niejsz? stron?. Przyjdzie. Na pewno ! WUKA.

poniedziałek, 28 listopada 2011 12:10

I w Warszawie, i na prowincji - lirycznej!

Napisała

 I w Warszawie i na prowincji - lirycznej!

By?am i tu i tu - wsz?dzie s? rwnie wra?liwi s?uchacze, garn?cy si? do muzycznych i literackich spotka?, bo to wiadomo - listopadowe d?ugie wieczory... 29. OPPA w Warszawie pojawi?a si? na trasie moich w?drwek raczej nieoczekiwanie, bowiem nie my?la?am, ?e jeszcze mnie tam zaprosz?. Ju? by?am w konkursach tego przegl?du, nawet zosta?am laureatk?, ale c? - od laureatw si? wymaga! Nale?a?o wi?c w tym roku do moich obowi?zkw zaprezentowanie premierowego utworu, ktry do tego wzi?? udzia? w plebiscycie publiczno?ci na najlepsz? piosenk?- moja nie okaza?a si? najlepsza, nagrod? otrzyma? utwr Ewy Gaworskiej. Brawo! Nie lubi? za bardzo konkursw, uwypuklaj? s?abo?ci, kompleksy, wywo?uj? sztuczne napi?cie mi?dzy twrcami, w?rd ktrych ka?dy jest przecie? dobry w swoim rodzaju. Ale takie s? zasady OPPA. Ponadto mia?am okazj? zaprezentowa? w mi?ym i profesjonalnym studio im. Agnieszki Osieckiej inn? jeszcze premier?- t?umaczenie ballady Joni Mitchell - "Both Sides, Now" - ballady, ktra mnie kiedy? zafascynowa?a, podobnie jak i jej twrczyni. Chyba si? uda?o. Publiczno?? nie gwizda?a. Aha- akompaniowa? wykonawcom ?wietny zesp? pod kierunkiem Piotra Matuszczyka! Przegl?dowe piosenki i ballady utworzy?y bardzo ciekawy melan? pogl?dw, stylw, ekspresji... By?o twrczo.

A zaraz nastepnego dnia, w niedziel?, 27 listopada gna?am z deszczowej stolicy na s?oneczn? prowincj? - do Wielkopolski, do Piaskw k/Gostynia gdzie spotka?am si? z uczestnikami XI Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Miaskowski herbu Leliwa urodzi? si? i mieszka? w?a?nie w tej gminie,w Smogorzewie k/ Gostynia - ale w czasach na prze?omie renesansu i baroku! Si?a tradycji nakazuje czci? i wielbi? jego twrczo?? rwnie ciekaw? i udan?, co Reja czy Kochanowskiego, czy ks. Baki, albo Andrzeja Morsztyna,  i tak si? w?a?nie dzieje w Piaskach! W Gminnym O?rodku Kultury 130 ludzi - wszyscy zas?uchani, ch?on?cy ka?de s?owo i recytatorw, i moje, ozdobione muzyk?. No- po prostu by?o magicznie! Tym bardziej, ?e gra? ze mn? "najs?awniejszy skrzypek mieszkaj?cy w tej gminie"- Wojtek Czemplik! Rewelacja.

 Prowincja liryczna by?a i to ciep?o zabra?am do domu. Czego i Tobie ?ycz?...U?miech

 Pozdrawiam

Ola

 Ps. Je?li chcesz, a nie ?pisz o tej porze, to mo?esz przez internet po??czyc si? w przysz?? niedziel? 4 grudnia 2011 r. o godz. 22.00 z "Radiem dla Ciebie" i audycj? "Chyba ju? mo?na..." Andrzeja Poniedzielskiego i Teresy Drozdy, i pos?ucha? drugiej ju? cz??ci retransmisji z koncertu galowego OPPA 2011 - b?dzie tam jedna moja piosenka (przek?ad z Joni Mitchell) oraz 14 innych- fantastycznych, ciekawych, w ?wietnych wykonaniach kole?anek i kolegw bardess i bardw...

 

 

środa, 23 listopada 2011 22:19

Prosz?...

Napisała

wuka15Prosz?....

Prosz?, nie chwiej
suchym drzewkiem mojej wiary.
Nie mw kiedy?, nie mw nigdy,
nie mw mo?e.
Winne jab?ka co si? na nim rumieni?y,
dawno spad?y
ale przecie? bywa gorzej.

Dok?d jeszcze
w g??bi ziemi tkwi? korzenie
a ga??zie wyci?gaj? si? do s?o?ca,
nie odbieraj mi nadziei na spe?nienie,
tej nadziei co si? zawsze tli do ko?ca.

Bardzo prosz?,
nie zamykaj tamtej furtki
co nas wiod?a tyle razy do ogrodu.
Mo?e razem ocieplimy znw jab?onie,
?eby zim? nie musia?y dr?e? od ch?odu.

Dok?d jeszcze
jest nadzieja, ?e na wiosn?, jak co roku
wszystko wok? si? odmieni
pozwl wierzy?, ?e pjdziemy do ogrodu
gdzie si? nasze suche drzewko zazieleni.

Na przekr jesiennym apatiom, coraz bardziej go?ym drzewom i bia?o?ci co pokrywa rankiem dachy domw i samochodw. Kochani, b?dzie wiosna !!! Zakwitn? jab?onie, wrc? ptaki i li?cie na swoje miejsce. B?dzie dobrze tylko trzeba troszeczk? poczeka?, przeczeka?, uwierzy?. Zapewniam cho?....sama si? tego ucz? co roku od nowa. Ciep?a zim?. WUKA

11. cz??? Piosenek... to spotkanie z muzykami szczeci?skiej grupy Do Gry Dnem. W programie Jurka Kru?ela przypomn? utwr "Na moich drogach wieje wiatr" w wykonaniu Oli Kie?b.


Audycja nr 11
Dodane 17.11.2011


wtorek, 15 listopada 2011 10:23

Listopad w naszym szarym mie?cie

Napisała

Listopad w naszym szarym mie?cie...

 

W naszym szarym mie?cie od wczesnego rana

drzewa si? wspieraj? na kolumnach z mg?y,

ziemia dyszy ci??ko - ju? jej barwne w?osy

zdusi? i przysypa? siwy jaki? dym....

Takie to listopadowe pej?a?e... Dopiero co podziwia?am z okien poci?gu jad?cego do Lublina kolory z?otej jesieni i ju? co? nowego (cho? spodziewanego przecie?) wida?. Weekend sp?dzi?am w gronie ?piewaj?cych turystw na Pa?ukach - najpierw koncertowa?am z przyjaci?mi z Do Gry Dnem w Bydgoszczy na Barce MELODY (troch? buja?o na tym kanale), a potem zwiedzali?my razem Wenecj? (!), Biskupin, ?nin - a nawet fragmenty Gniezna. ?piewanie pie?ni patriotycznych w listopadowe ?wi?to Niepodleg?o?ci tak?e nam si? uda?o - okazuje si?, ?e wszyscy doskonale i bez podpowiedzi znamy "Rozkwit??y p?ki bia?ych r?", "Przybyli u?ani pod okienko", "My, Pierwsza Brygada" i inne "Serca w plecaku" - tradycji wielkopolskiej sta?o si? zado??. Ciekawe, jak w innych regionach si? ?wi?tuje? Nie mwi? o zadymach w stolicy, bo to jakie? nakr?cane przez niebezpiecznych ludzi i media okropie?stwa, ale w?a?nie chodzi mi o pikniki rodzinne, jedzenie rogali marci?skich, uczestnictwo w akademiach, rekonstrukcjach wydarze? historycznych i temu podobne... Pogoda wszak dopisa?a i by?o naprawd? spacerowo - idealnie!

?apanie takiego oddechu od codziennego po?piechu to DOBRA RZECZ, ka?dy lekarz Ci to potwierdzi! Moje "oddychanie" to tak?e recitale autorskie- pojecha?am wczoraj do pobliskiej biblioteki w Przygodzicach (s?awne miejsce, bo tw Przygodzicach si? chroni bociany i mo?na co roku podgl?da? ich intymno?ci w gnie?dzie dzi?ki kamerze, o ktr? dbaj? miejscowi ornitolodzy, a tak?e tu si? urodzi? przemi?y basista, Romek Ziobro. To znaczy: nie w gnie?dzie bocianim, ale bardzo blisko tego?!?miech). Tu mog?am za?piewa? i poczyta? swoje wiersze dla bardzo uwa?nej publiczno?ci (przesympatyczni liceali?ci i ich opiekunowie) - listopadowe wieczory w ma?ych miejscowo?ciach wcale nie s? szare i sm?tne!

A ju? za chwil? b?d? si? dotlenia?a ?piewaj?c wraz z Justyn? Wojtkowiak na VII Przegl?dzie Kultury Studenckiej we Wroclawiu - dzi?ki uprzejmo?ci Wojtka Szyma?skiego i organizatorw tego wydarzenia. Program tegoroczny jest naprawd? ciekawy - szkoda ?e wszystkiego nie wys?ucham, mam bowiem w Ostrowie pod opiek? fragmenty 12 Oglnopolskiego Festiwalu Teatrw Niezale?nych (w tym samym terminie), no i - musz? by? w swoim macierzystym miejscu pracy, by festiwal toczy? si? bez przeszkd. Kultura studencka to dla mnie du?o ciekawych wspomnie? z lat 80. XX wieku, ale jako? tak zawsze mi po drodze z rozmaitymi konfontacjami artystycznymi tych ?rodwisk - uwa?am, ze du?o dobrego si? dzieje nadal, ?e m?odzi ludzie tej najnowszej epoki maj? co? do powiedzenia i nie s? to banialuki. Warto si? przys?uchiwa? i obserwowa?- wzbogaca? siebie refleksjami innych.

No to do zobaczenia we Wroc?awiu!

Pozdrawiam Ci?  - Ola

czwartek, 10 listopada 2011 12:09

Drzwi.

Napisała

wuka14Drzwi.

Rzadko ju? skrzypi? stare zawiasy,
w skrzynce na listy paj?k zago?ci?.
Plama jesiennych li?ci na progu
jak barwna kropla dawnych rado?ci.

Wspomnienie krokw ma?ych i du?ych,
szepty, pukanie, klamki ugi?cie,
nas?uchiwanie p?nych powrotw,
na po?egnanie czu?e obj?cie.

Wchodzi?o ?ycie zgrzytaj?c kluczem,
nie raz trzaskaj?c nimi ze z?o?ci.
Dzi? puls zamiera, ma?o zosta?o
pod strupem farby, z dawnej ?wietno?ci.

Listopadowo za oknem. Nastrj sentymentalno - liryczny. Rok powoli st?pa ku swojemu kresowi. Mg?y poranne ?agodz? kontury, ale bole?nieje przemijanie, nawet je?li tylko dotyczy przedmiotw, ktre ?wietno?? maj? za sob?.Pozdrawiam. WUKA

środa, 09 listopada 2011 10:29

Sk?adanka "Folk Si? Gro!" z udzia?em Chwili Nieuwagi

Napisała

Ju? 22.11.2011r. premier? handlow? b?dzie mia?a sk?adanka "Folk Si? Gro!", na ktrej pod numerem 17 znalaz? si? utwr Chwili Nieuwagi pt. "Od ostatniej niedzieli". Jak pisze portal StacjaKultura.pl, jest to: "Jedyna w swoim rodzaju kompilacja najciekawszych wsp?czesnych folkowych brzmie?". Nasz utwr znalaz? si? na p?ycie obok piosenek wykonawcw takich jak: Baltaine, ?ywio?ak, Village Kollektiv, Turnioki, Carrantuohill, Dikanda, Psio Crew i innych, powoduj?cych, ?e ca?a sk?adanka opisywana jest jako "folkowa alternatywa".
Album uka?e si? nak?adem wydawnictwa My Music, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, Narodowego instytutu Wizualnego oraz StacjiKultura.
P?yta dost?pna b?dzie w dobrych sklepach muzycznych, w tym w sklepach internetowych.Wi?cej informacji na stronie:
http://stacjakultura.pl/7,37,23889,Folk_Sie_Gro_patronuje_StacjaKultura_pl,artykul.html

Polecamy!
www.chwilanieuwagi.pl

środa, 02 listopada 2011 18:40

Trasa koncertowa Chwili Nieuwagi - zapraszamy :)

Napisała

W najbli?szy czwartek (3.11.2011) rozpoczynamy nasz? krtk? tras? koncertow?. Wszystkim, ktorzy b?d? mieli ochot?, a ktrym jedna, dwie, trzy lub wszytskie z czterech miejscowo?ci b?d? po drodze, zapraszamy jak najserdeczniej :)

3.11.2011 (czwartek) Siedlce, Klub PeHa (koncert w trio) 

4.11.2011 (pi?tek) Garwolin, Hotel Euforia (koncert w trio)

5.11.2011 (sobota) Wis?a, Wi?la?skiej Centrum Kultury - "Listobranie" (koncert w pe?nym sk?adzie)

6.11.2011 (niedziela) Krakw, Rotunda - "W grach jest wszystko, co kocham" (koncert w duecie)

Wi?cej szczeg?w znajdziecie na naszym myspace lub na naszej stronie internetowej:

www.myspace.com/chwilanieuwagi

www.chwilanieuwagi.pl